TTLV: Khảo sát cách chuyển dịch câu tồn tại của tiếng Hán trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa sang tiếng Việt

Thứ sáu - 27/09/2019 06:38

1. Họ và tên học viên: Liu Li (Lưu Lệ)                     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/09/1994                                         

4. Nơi sinh: Tứ Xuyên - Trung Quốc

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 2872/ QĐ-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát cách chuyển dịch câu tồn tại của tiếng Hán trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa sang tiếng Việt.

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                          Mã số: 60220240

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Hồng Dương – Khoa Ngôn ngữ học – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Giới thiệu một cách khái quát nhất về các khái niệm liên quan như định nghĩa câu tồn tại trong tiếng Trung và tiếng Việt, cách phân loại, mô hình câu tồn tại phổ biến.  Đưa ra được những kết quả khảo sát và thống kê chi tiết về một số kiểu câu tồn tại phổ biến nhất trong hai ngôn ngữ, như câu tồn tại theo mô hình hoàn chỉnh và mô hình không hoàn chỉnh (lược bớt một trong ba bộ phận). Chúng tôi đã lập bảng so sánh và đối chiếu cách thức chuyển dịch các câu tồn tại từ Trung sang Việt. Qua các ví dụ phân tích, chúng tôi đã thu được một số kết luận quan trọng, có thể được coi là một số nguyên tắc, “kỹ năng” khi dịch kiểu câu này trong hai ngôn ngữ. 

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Không

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mở rộng phạm vi khảo sát để có được những kết luận chi tiết, cụ thể hơn về phương pháp dịch câu tồn tại trong cả hai ngôn ngữ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Liu Li                       

2. Sex: Female

3. Date of birth: 29/09/1994                

4. Place of birth: Si Chuan, China

5. Admission decision number: No 2872/ QD-DT Dated: 03/11/2017 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Survey on how to translate Existential sentence of Chinese in the Romance of the Three Kingdoms meaning to Vietnamese.

8. Major: Linguistics                           9. Code: 60220240

10. Supervisors: Do Hong Duong. Ph.D

11. Summary of the findings of the thesis:

Introduce in a general way the related concepts such as sentence definitions that exist in Chinese and Vietnamese, common classification and sentence patterns. Gives detailed survey results and statistics about some of the most common sentence types in the two languages, such as sentences that exist under a complete model and an incomplete model (truncates to one of three sets). fate). We have compared and compared the way sentences are translated from Chinese into Vietnamese. Through analytical examples, we have come to a number of important conclusions that can be considered a number of "skill" principles when translating this sentence style in two languages.

12. Practical applicability: NO

13. Further research directions: Extend the scope of the survey to get more detailed conclusions about the method of sentence translation that exists in both languages.

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây