TTLV: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2016

Thứ sáu - 27/09/2019 06:09

1. Họ và tên học viên: HOÀNG THỊ NGUYỆT                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/6/1995.

4. Nơi sinh: Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV  Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2016.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                        Mã số: 60 22 03 18

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Liệu, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn khái quát được sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2016.

- Luận văn làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2016.

- Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động giáo dục phổ thông.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kinh nghiệm lịch sử được luận văn đúc kết có giá trị tham khảo với Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trong việc đề ra chủ trương, biện pháp phát triển giáo dục phổ thông, vừa phù hợp chủ trương của Đảng, vừa phù hợp với đặc điểm riêng của tỉnh. Vận dụng  kinh nghiệm được đưa ra sẽ là cơ hội giúp hoạt động giáo dục của tỉnh ngày một phát triển, đi vào chiều sâu.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có.

                                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: HOÀNG THỊ NGUYỆT                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 04/06/1995                           

4. Place of  birth: Thai Hoa, Đong Thanh, Kim Đong, Hung Yen

5. Admission decision number: 3379/QĐ –XHNV, Dated: 19/ 12 /2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The provincial party committee of Hung Yen led the development of general education from 1996 to 2016.

8. Major: History of Vietnamese Communist Party                   9.Code: 60 22 03 18

10. Supervisors: Assoc. Prof. Nguyễn Quang Liệu, working at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

- Essential thesis presented by the provincial party is committee of Hung Yen for general education activities from 1996 to 2016.

- The thesis clarifies the results achieved in the leadership of Hung Yen is provincial party committee for general education activities from 1996 to 2016.

- Evaluate the achieved results, the limitation and  draw some lessons learned in the leadership of Hung Yen province party to the general education activities.

12. Practical applicability:

Historical experiences summarired by the thesis contribufe valuable reference to Hung Yen provincial party committee in setting guidelines and measures to develop general education,  both in line with the party policy and in accordance with the specific cbaracteristics of the province. Applying the lessons learned will be an opportunity to help the educational activity of the province develop more and more depth.

13. Further research directions:

Hung Yen provincial party committee has led the development of general education from 1996 to the present.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây