TTLV: Nhận diện rào cản trong việc hình thành doanh nghiệp spin-off trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam (NCTH: Đại học Bách Khoa Hà Nội và Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam)

Thứ sáu - 27/09/2019 06:25

1. Họ và tên học viên: Vũ Huyền Trang                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/09/1992                                               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Nhận diện rào cản trong việc hình thành doanh nghiệp spin-off trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam (NCTH: Đại học Bách Khoa Hà Nội và Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam)

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ; Mã số: 60.34.04.12

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Huy Tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Hệ thống hoá các khái niệm và cơ sở lý luận về doanh nghiệp spin-off, quá trình hình thành và điều kiện hình thành các doanh nghiệp spin-off trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng hoạt động khoa học công nghệ và hình thành doanh nghiệp spin-off trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo;

- Nhận diện các rào cản về chính sách vĩ mô và vi mô đến sự hình thành các doanh nghiệp spin-off trong các cơ sở nghiên cứu và đào tạo ở Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các rào cản đến sự hình thành và phát triển doanh nghiệp spin-off trong các tổ chức học thuật ở Viện Nam Theo đó, các nhà hoạch định chính sách sách tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này làm tài liệu tham khảo để đưa ra các biện pháp chính sách mang tính định hướng thúc đẩy hoạt động hình thành doanh nghiệp spin-off.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Vu Huyen Trang                            2. Sex: Female

3. Date of birth: 28/09/1992                                4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV  Dated: 19/12/2017

6. Changes in academic process: 

7. Official thesis title: Identification of the barriers in the formation spin-off enterprises in research and training organizations in Vietnam (Case studies: Hanoi University of Science and Technology and Vietnam Academy of Science and Technology)

8. Major: Science and Technology Management                  9. Code: 60 34 04 12

10. Supervisors: Assoc. Prof. Pham Huy Tien

11. Summary of the findings of the thesis:

- Systematizing the concepts and theoretical basis of spin-off enterprises as well as the process and conditions for the formation of spin-off enterprises in research and training organizations in Vietnam;

- Assessing the current status of science and technology activities and spin-off enterprises formation in research and training organizations;

- Identifying macro and micro policy barriers to the formation of spin-off enterprises in research and training organizations in Vietnam.

12. Practical applicability: The thesis's findings provide an insight into the barriers to spin-off enterprises' formation and development in academic institutions of Vietnam. From that, policy makers at Vietnamese universities and research institutes can use this research as a reference for making and adjusting policy measures to promote the formation of academic spin-off enterprises.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications: 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây