TTLV: Nâng cao ý thức chính trị của học viên Hệ Quân sự ở Học viện Quân y hiện nay

Thứ năm - 22/10/2020 03:55

1. Họ và tên học viên:  NGUYỄN THỊ THÙY DUNG         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/08/1995                                                  4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nâng cao ý thức chính trị của học viên Hệ Quân sự ở Học viện Quân y hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học                  9. Mã số: 8229001.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Tịnh – Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện Quân y

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về ý thức chính trị và vai trò của nâng cao ý thức chính trị của học viên Hệ Quân sự ở Học viện Quân y.

Thứ hai, góp phần làm rõ thực trạng nâng cao ý thức chính trị của học viên Hệ Quân sự ở Học viện Quân y hiện nay và nguyên nhân của thực trạng đó.

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao ý thức chính trị của học viên Hệ Quân sự ở Học viện Quân y hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn góp phần hệ thống hóa những quan điểm gần đây về ý thức chính trị, giáo dục nâng cao ý thức chính trị cho các đối tượng khác nhau và cho học viên Hệ Quân sự Học viện Quân y.

 Mặt khác, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho học viên, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, người nghiên cứu tiếp cận, vận dụng vào công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao ý thức chính trị cho các đối tượng đào tạo dưới góc độ chủ nghĩa xã hội khoa học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu bồi dưỡng ý thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quân y cấp phân đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                              

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :     NGUYEN THI THUY DUNG         2. Sex: Female  

3. Date of birth: 31/08/1995                                     4. Place of  birth: Bacgiang province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 4/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Raising political awareness of Military System students at the current Vietnam Military Medical University.

8. Major: Science socialism                                   9. Code: 8229001.02

10. Supervisors: PhD. Nguyen Thanh Tinh – Dean of the faculty of Marxist – Leninist theory, Vietnam Military Medical University

11. Summary of the findings of the thesis:

    Firstly, codified a number of theoretical contents about political consciousness and the role of raising political awareness of military system students at Vietnam Military Medical University

    Secondly, contribute to clarify the situation of raising political awareness of the students of the military system at the current Vietnam Military Medical University and the cause of that situation.   

     Third, propose some basic solutions to raise the political awareness of military students at the current Vietnam Military Medical University.

12. Practical applicability:

   The thesis contributes to codifying recent views on political consciousness, political awareness raising for different subjects and for students of the military system of Vietnam Military Medical University.

       More over, thesis can be a reference for students, lecturers of social sciences and humanities, researchers can approach and apply in political education to raise political awareness for the subjects create under the perspective of scientific socialism.

13. Further research directions:

To study and foster political awareness for the contingent of military medical cadres at division level in the Vietnam People's Army

14. Thesis-related publications: No                                                                     

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây