TTLV: Quan niệm của Gaston Bachelard về chướng ngại nhận thức trong tác phẩm Sự hình thành tinh thần khoa học

Thứ năm - 22/10/2020 22:16

1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN THU PHƯƠNG             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/12/1995

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm của Gaston Bachelard về chướng ngại nhận thức trong tác phẩm Sự hình thành tinh thần khoa học.

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thành Nhâm – cán bộ Khoa Lý luận chính trị , Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ bối cảnh lịch sử và tiền đề lý luận cho sự hình thành quan niệm của Gaston Bachelard về chướng ngại nhận thức.

Luận văn đã phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản trong quan niệm về chướng ngại nhận thức của Gaston Bachelard và những ảnh hưởng của nó đến sự hình thành tinh thần khoa học.

Luận văn đã đưa ra một số đánh giá về giá trị và hạn chế trong quan niệm của Gaston Bachelard về chướng ngại nhận thức.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: .

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu về triết học khoa học của Gaston Bachelard, nghiên cứu về khoa học luận, đặc biệt là những vấn đề khoa học luận trong triết học phương Tây hiện đại.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu về biểu hiện của những chướng ngại nhận thức có tính tiền khoa học này trong tư duy người Việt Nam; Nghiên cứu cách thức vượt qua những chướng ngại nhận thức có tính chất tiền khoa học đó.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                                

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN THU PHUONG              2. Sex: Female          

3. Date of birth: 27/12/1995                                  4. Place of  birth: Thai Binh province      

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated:04/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Gaston Bachelard’s conception of the epistemological obstacle in the work The Formation of the Scientific Mind.

8. Major: Philosophy,  Code: 8229001.01

9. Supervisors: PhD. Phan Thanh Nham – Lecturer of Hanoi Architectural University

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis clarifies the historical context and the theoretical premise for Gaston Bachelard's conception formation on epistemological obstacle.

The thesis analyzed and clarified the basic contents of Gaston Bachelard's concept of epistemological obstacle and its effects on the formation of the scientific mind.

Thesis gave some evaluation of values and limitations in Gaston Bachelard's concept of epistemological obstacle. 

11. Practical applicability:

Thesis can be used as a reference for the research of the scientific philosophy of Gaston Bachelard, the study of science, especially the scientific matters in modern Western philosophy.

12. Further research directions:

The study of the manifestation of these pre-scientific epistemological obstacle in Vietnamese thinking; Studying how to overcome those pre-scientific epistemological obstacle .

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây