TTLV: Bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp địa phương trên Báo Chí Vĩnh Long

Thứ ba - 27/10/2020 02:52

1. Họ và tên học viên: Hồ Phước Giang       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/10/1985

4. Nơi sinh: Long Hồ, Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn:Bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp địa phương trên Báo Chí Vĩnh Long

8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Chí Trung. Cơ quan công tác Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn làm rõ hơn về vai trò “Bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp địa phương trên Báo Chí Vĩnh Long”, từ đó đi vào nhận diện tìm hiểu vấn đề, giúp điều chỉnh, lựa chọn nội dung, hình thức truyền tải thông tin hợp lý để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Luận văn có giá trị tham khảo về thực tiễn thông qua những cơ sở dữ liệu

xác thực, cụ thể về hoạt động hoạt động truyền thông về chính sách bảo vệ môi

trường tại Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Báo Vĩnh giúp cho cán bộ

lãnh đạo, quản lý nói chung và cấp ủy, chính quyền địa phương, các phóng viên,

biên tập viên, lãnh đạo Đài, Báo và người dân hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ

môi trường. Từ đó có chủ trương, cơ chế chính sách phù hợp trong việc tuyên

truyền, bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Ho Phuoc Giang                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: October 25th, 1985                          4. Place of  birth: Vinh Long

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV,  Dated December 12th , 2018 

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Environmental protection at a local industrial park in Vinh Long Press”

8.Major: journalis

 9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Bui Chi Trung

11. Summary of the findings of the thesis:

Thesis clarifies the role of "Environmental protection in the local industrial park in Vinh Long Newspaper", from there to identify and explore the problem, help adjust, choose content, form of transmission Reasonable information to improve propaganda efficiency. The thesis has a reference value of practice through the database

authenticate, specifically about communication activities on environmental protection policies schools at Vinh Long Radio and Television Station and Vinh Long press to help the staff leadership, general management and party committee, local authorities, reporters, editors, leaders of Radio and Newspaper and the people have a deeper understanding of protection work environment. Since then, there are appropriate undertakings, mechanisms and policies in declaration transmission, protecting the environment more effectively.

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây