TTLV: Chất lượng chương trình thời sự truyền hình của Đài PT-TH Vĩnh Long (khảo sát tháng 1/2019 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 27/10/2020 03:09

1. Họ và tên học viên: HỒ QUỐC DŨNG:

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/4/1975

4. Nơi sinh: Tiền Giang

5. Quyết định công nhận học viên số:3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Chất lượng chương trình thời sự truyền hình của Đài PT-TH Vĩnh Long (khảo sát tháng 1/2019 đến tháng 6/2019)

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                              9.Mã số: 8320101-01- UD

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS Trương Thị Kiên, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Luận văn khảo sát chất lượng chương trình Thời sự truyền hình của Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long. Trên cơ sở đó đánh giá những ưu điểm, những hạn chế và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng chương trình thời sự truyền hình địa phương trong thời gian tới.

Trong đó, tác giả đã tập trung nhấn mạnh đến các vấn đề như: đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp trao đổi thông tin, đổi mới kết cấu chương trình, hình thức thể hiện,v.v... để phù hợp xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng xem chương trình.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Những phân tích đánh giá về thực trạng cùng những giải pháp, đề xuất được người viết đưa ra để nâng cao chất lượng chương trình thời sự truyền hình là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của các Đài PT-TH địa phương nói chung, Đài PT-TH Vĩnh Long nói riêng, có khả năng ứng dụng cao và phù hợp với lộ trình phát triển của ngành theo Quyết định 1431/QĐ-TTg, ngày 26-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Bài báo khoa học: Chất lượng Chương trình Thời sự Truyền hình Vĩnh Long, đăng trên Tạp chí Người làm báo của Hội nhà báo Việt Nam, số tháng 6/2020

        FORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: HO QUOC DUNG

2. Sex: Male

3. Date of birth: April 1, 1975

4. Place of  birth: Tien Giang province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated on August 4, 2018 from the Principal of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The Quality of Vinh Long Radio and Television Station’s Television News Programmes (time of survey: January to June 2019)

8. Major: Journalism study

9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: Assoc. Prof., Dr. Truong Thi Kien, Institute of Journalism, Academy of Journalism and Communication

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis helped examining the quality of Vinh Long Radio and Television Station’s television news programmes. Its results would be used to evaluate the advantages and limitations, to suggest solutions for improving the quality of local television news programmes in the future.

In the thesis, the author has focused on issues such as training courses to improve the quality of human resources, information coordinating and exchanging, programme structure renovating, ways of expression, etc. which is suitable for the development trends of the forth industrial revolution, satisfying the increasing information demand from the audience.

12. Practical applicability, if any:

The analysis and evaluation of the current situation, the solutions and proposals by the author to improve the quality of the television news programmes are completely consistent with the practical conditions of local radio and television stations in general, Vinh Long Radio and Television Station in particular. It’s also high applicable and suitable to the industry's development roadmap under Decision numbered 1431/QĐ-TTg on October 26, 2018 of the Prime Minister which approved the network planning of state-run units in the sector of information and communication till 2021, vision for 2030.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

Scientific article: The Quality of Vinh Long Television’s News Programmes, published on Journalist’s Journal of Vietnam Journalist Association, June 2020 publication.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây