TTLV: Báo in các tỉnh miền Tây Nam Bộ với vấn đề xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 27/10/2020 03:06

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ XUÂN TƯƠI           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/12/1983

4. Nơi sinh: Đồng Tháp

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV Ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Báo in các tỉnh miền Tây Nam Bộ với vấn đề xây dựng nông thôn mới

8. Chuyên ngành: Báo chí học (định hướng ứng dụng)                9. Mã số: 8320101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Linh- Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Từ thực tế khảo sát đề tài nghiên cứu “Báo in các tỉnh miền Tây Nam Bộ với vấn đề xây dựng nông thôn mới”, chúng tôi đã phác thảo khái quát bức tranh báo in địa phương các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong dòng chảy của truyền thông hiện đại. Sự vận động tích cực của các tờ báo nhằm đem đến cho độc giả tờ báo chất lượng với những bài viết gần gũi, mang hơi thở cuộc sống.

Trong luận văn này, chúng tôi đã nhận diện một số thời cơ và thách thức của báo in địa phương thời kỳ bùng nổ thông tin, trong nền kinh tế thị trường. Với sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình truyền thông, khiến cho loại hình báo chí ra đời sớm nhất bước ra khỏi “thời kỳ hoàng kim rực rỡ”, thay vào đó báo in đang đứng trước những thách thức lớn và đòi hỏi cần phải có cuộc cách mạng mạnh mẽ để làm mới mình trong thời đại công nghệ 4.0

Qua khảo sát các tờ báo in địa phương, chúng tôi đã đề ra 2 nhóm giải pháp liên quan đến các giải pháp về quản lý và các giải pháp chủ yếu liên quan đến nâng cao chất lượng nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ những người làm báo, nâng cao hiệu quả mô hình tòa soạn 2 phiên bản (báo in và báo điện tử), xây dựng đội ngũ cộng tác viên chất lượng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi hy vọng rằng những giải pháp này sẽ góp thêm “hiến kế” giúp các tờ báo in ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn cần có cuộc cách mạng để làm mới chính mình, tận dụng thời cơ, biến thách thức thành cơ hội. Đó chính là tìm ra hướng đi mới trong bối cảnh mới.

Việc nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, cùng với đó là chiến lược phù hợp, sẽ tạo điều kiện cho tờ báo in phát triển ổn định và bền vững. Để báo in địa phương không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, mà còn là diễn đàn sống động, gần gũi và tạo dựng được lòng tin nơi công chúng, nhất là người dân nông thôn. Từ đó, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

          Với các nhóm giải pháp liên quan đến các giải pháp về quản lý và các giải pháp chủ yếu về nâng cao chất lượng nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị đội ngũ những người làm báo, nâng cao hiệu quả mô hình tòa soạn 2 phiên bản (báo in và báo điện tử), xây dựng đội ngũ cộng tác viên chất lượng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về tuyên truyền xây dựng nông thôn mới- là những yếu tố “sống- còn” có thể ứng dụng vào thực tiễn làm nên một cuộc cách mạng mới cho báo in cũng như nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên báo in các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tác giả luận văn mong muốn đề tài có thể tiếp tục được nghiên cứu ở mức độ cao hơn. Đó có thể là mở rộng đánh giá tác động của tất cả các loại hình báo chí đối với công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Đó là thể là đi sâu nghiên cứu tác động của báo in đối nhóm công chúng đại diện hoặc cụ thể nào đó, chẳng hạn như người dân nông thôn.

Bên cạnh, cũng cần có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu hơn, cần có những giải pháp thiết thực hơn nữa để những tờ báo in viết về NTM được đến tay người dân nông thôn nhiều hơn nữa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN THI XUAN TUOI                 2. Sex: Female

3. Date of birth: December 22nd 1983                       4. Place of  birth: Dong Thap

5. Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV on December 4th 2018 of the rector of VNU University of Social Sciences and Humanities

6. Changes in academic process: Not

7. Official thesis title: Newspapers on the Southwest region of Vietnam inform the public about the new-style rural area building

8. Major: Journalism (application oriented)                             9. Code: 8320101.01

10. Supervisors: Associate Professor, Doctor PHAM VAN LINH- Vice Chairman of The Central Theory Council

11. Summary of the findings of the thesis:

According to the actual survey about the research topic “Printed newspaper in the Southwestern provinces with the problem of the new rural construction”, we have outlined the local printed newspaper picture in the Southwestern provinces in the flow of modern communication. A positive change of the newspapers aims to bring readers a quality newspaper with articles that are close to realistic.

In this thesis, we have identified a number of opportunities and challenges faced by the local print during explosion information in the market economy. With the fierce competition of the media, making the earliest type of journalism step out of the "brilliant golden age", instead, the printing press is facing great and demanding challenges need a strong revolution to refresh itself in the era of technology 4.0

Through the survey of local printed newspapers, we have proposed groups of solutions which related to management solutions and major solutions about improving the professional quality, profession and political bravery of the contingent of journalists, improving efficiency of the editorial model with 2 versions (printed and online newspapers), building a team of quality collaborators and improving the Party's leadership, State management in propaganda for new rural construction. We hope that these solutions will contribute to the “offer suggestion” to help printed newspapers in the Southwestern provinces during the period when a revolution is needed to renew itself, take advantage of opportunities, turn challenges into opportunities. That is finding a new direction in the new context.

Seizing and making good use of opportunities, along with the right strategy, will create conditions for the stable and sustainable development of the printed newspaper, in order for the local newspapers printed to not only do well the propaganda of the Party and the State, but also a lively, helpful forum and build trust among the public, especially the rural people. Since then, there are practical and effective contributions to the national target program on new rural construction.

12. Practical applicability, if any:

          With solution groups related to management solutions and major solutions about improving the professional quality, profession and political bravery of the contingent of journalists, improving efficiency of the editorial model with 2 versions (printed and online newspapers), building a team of quality collaborators and improving the Party's leadership, State management in propaganda for new rural construction- which are “vital” factors that can be applied in practice, creating a new revolution for printed newspapers as well as improving the efficiency of information and propaganda on the new rural construction in printed newspapers in the Southwestern provinces.

13. Further research directions, if any:

The author of the thesis wants the topic to continue to be studied at a higher level. That could be an extensive assessment of the impact of all types of media on propaganda on the new rural construction. That is in-depth research on the impact of the printed newspapers on a representative public group or in particular, such as the rural people.

Besides, there should also be more in-depth research topics, more practical solutions are needed so that the printed newspapers about new rural can reach more rural people.

13. Thesis-related publications: Not

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây