TTLV: Tổ chức và quản trị Tòa soạn hai phiên bản cho Báo Vĩnh Long

Thứ ba - 27/10/2020 00:34

1. Họ và tên học viên: Cao Thị Huyền                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/8/1987

4. Nơi sinh: xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức và quản trị Tòa soạn hai phiên bản cho Báo Vĩnh Long.

8. Chuyên ngành: Báo chí học (định hướng ứng dụng); Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Quang Hào- Giảng viên Viện Đào tạo báo chí và truyền thông.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài gồm 3 chương:

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổ chức và quản trị tòa soạn sản xuất hai phiên bản.

- Chương 2: Tổ chức và Quản trị tòa soạn sản xuất hai phiên bản ở Báo Vĩnh Long hiện nay.

- Chương 3: Đề xuất mô hình Tổ chức và Quản trị tòa soạn sản xuất hai phiên bản cho Báo Vĩnh Long.           

- Trong luận văn, nêu rõ những vấn đề liên quan, như: sự phát triển không ngừng của công nghệ truyền thông; nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại; sự cạnh tranh các phương tiện truyền thông trong thời đại công nghệ số; nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của báo Đảng địa phương.

- Cách sử dụng chương trình hội tụ để tăng tương tác giữa các phòng với nhau, giữa phóng viên với hội đồng biên tập. Tương tác giữa các phòng và hội đồng biên tập giúp phóng viên tiếp nhận khai thác thông tin đa chiều; quy trình xử lý, biên tập thông tin chặt chẽ.

- Bên cạnh đó, tòa soạn đã đào tạo được một số phóng viên đa năng có thể làm việc cho cả hai phiên bản. Tòa soạn báo Vĩnh Long cũng có những hạn chế nhất định về cơ cấu tổ chức, sự hợp tác giữa các phòng chưa thực sự chặt chẽ. Sự chồng chéo, dẫm chân nhau của phóng viên 2 phiên bản khi thực hiện tin, bài. Trong khi, tòa soạn đang thiếu nhân lực là một lãng phí lớn.

- Thiếu nhân lực quản lý, thiếu phóng viên là vấn đề lớn của tòa soạn Báo Vĩnh Long hiện nay. Thiếu trầm trầm lực lượng quản lý là áp lực cho tổ chức và quản trị tòa soạn. Song song đó, lãnh đạo và quản lý tòa soạn chưa linh hoạt đáp ứng nhu cầu tòa soạn hội tụ. Đội ngũ phóng viên tuy có nhiều năm kinh nghiệm nhưng còn thiêng về báo in và đa số chưa được đào tạo đúng chuyên ngành phần nào hạn chế khả năng tác nghiệp, đặc biệt, khi thực hiện cùng lúc hai phiên bản in và điện tử.

- Để tòa soạn hai phiên bản hoạt động hiệu quả, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu bạn đọc thì căn cơ nhất là tổ chức và quản trị tòa soạn phải chặt chẽ. Từ khâu quản lý, điều hành được đổi mới theo hướng mở đến đào tạo nhân lực phục vụ hai phiên bản. Trong tình hình thiếu nhân lực, không có điều kiện hội tụ không gian làm việc, toàn thể phóng viên báo Vĩnh Long phải là những phóng viên dành cho hai phiên bản, báo in và báo điện tử.

-  Theo mô hình này, từng tòa soạn riêng rẽ sẽ bị xóa bỏ, tất cả các loại hình báo chí, báo in hay báo mạng điện tử cũng sẽ được tổ chức lại thành một tòa soạn chung với các vị trí, các khâu thống nhất về đầu vào thông tin, đầu ra nội dung cũng như xây dựng kế hoạch phát triển chung cho cả tòa soạn báo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp đưa ra dựa trên tình hình thực tiễn tại Báo Vĩnh Long. Trong đó, tác giả có tham chiếu, học hỏi kinh nghiệm ở 2 cơ quan báo chí khá thành công trong xây dựng tòa soạn là Báo Bình Dương và Trung tâm truyền thông Quảng Ninh. Kết quả, có thể ứng dụng để xây dựng tòa soạn hai phiên bản cho báo Vĩnh Long. Đây cũng là tài liệu bổ ích cho các tòa soạn báo chí khác tham khảo để xây dựng và phát triển tòa soạn hai phiên bản, tiến đến tòa soạn hội tụ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ hướng nghiên cứu này, trong tương tai tác giả dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn về vấn đề xây dựng tòa soạn hội tụ cho cơ các quan báo địa phương khác.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

“Tổ chức và quản trị Tòa soạn sản xuất hai phiên bản cho Báo Vĩnh Long”- tạp chí khoa học, Trường ĐH Cửu Long.

          

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Cao Thị Huyền                                      2. Sex: Female

3. Date of birth:  August 28, 1987                               4. Place of birth: Vĩnh Long

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 04/12/2018

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: An Investigation on the Organization and Management of the Newsroom which can publish two versions for Vinh Long News.

8. Major: Journalism                                                   Code: 8320101-01-UD

9. Supervisors: Assoc. Prof. PhD Vũ Quang Hào

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis is devided into three chapters:

- Chapter 1: Some thesis issues about the Organization and Management of the newsroom which can publish two versions.

- Chapter 2: The Organization and Management of the newsroom which can publish two versions in the current Vinh Long News.

- Chapter 3: Proposing the Organization and Management of the newsroom which can publish two versions for Vinh Long News.

- In the thesis, including such issues as continuous development of communication technology; public's strive for credible information; media competition in the digital age; the need to improve competitiveness of the local newspaper.

- How to use the convergence approach to increase interaction among departments, between reporters and the editorial board is a matter of interest. Interaction between departments and the editorial board helps reporters receive and make use of multi-dimensional information; the process of editing information is highly managed.

- In addition, the newspaper office has trained a number of reporters who could work for both versions. Vinh Long newspaper office also has certain limitations on its structure. Departments are not closely coordinated. Reporters’ jobs overlap, causing difficulties in carrying out their duties.

- A shortage of management staff and reporters is a major problem of Vinh Long newspaper, putting high pressure on organizing and administering the newspaper office. At the same time, its leaders and managers are not flexible enough to meet the demand of convergence. Having many years of experience, reporters are still inclined to print newspapers. Most of them are not properly trained, making them find it harder to work for print and electronic versions at the same time.

- The author believes that for two versions to be effective, with high quality to meet the needs of readers, the most fundamental thing is to organize and administer the newspaper office closely, from renovating the management process to training human resources for two versions. With the shortage of manpower and conditions to implement convergence workspace, all Vinh Long newspaper reporters must be ready for two versions, i.e. print newspaper and electronic newspaper.

-  Under this model, each separate newspaper office will be eliminated, all types of newspapers, print or online, will be reorganized. A common newspaper office is responsible for all, including guarantee the input and output information, building future development plans./.

11. Practical applicability, if any:

Based on the actual situation at Vinh Long News, we propose solutions to design the Vinh Long News with 2 versions. In which, the author has a reference to learn about this model in Binh Duong News and Quang Ninh Media Center. As a result, it can be applied to establish Vinh Long News with 2 versions. This is also a useful document for other press agencies to refer to to set up the 2-version newsroom, towards the converged newsroom.

12. Further research directions, if any: From this research result, the author will study more deeply on the issue of building converged newsroom for local newspapers.

13. Thesis-related publications:

“Building a newsroom which can published two versions at Vinh Long News”, Scientific Journal, Cuu Long University.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây