Thông tin luận văn học viên: Lê Thanh Xuân

Thứ ba - 27/10/2020 03:14

1. Họ và tên học viên: LÊ THANH XUÂN

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/20/1979

4. Nơi sinh: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trên sóng truyền hình Tây Nam bộ (Khảo sát Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long,  Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre, trong 2 năm  2018 – 2019).

8. Chuyên ngành: Báo chí học                               Mã số: 8320101-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG XUÂN SƠN

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã phát thảo được cái nhìn bao quát về vấn đề phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra được vai trò của các Đài Phát thanh Truyền hình ở Tây Nam bộ, mà cụ thể là trên sóng truyền hình, những ưu điểm – hạn chế trong việc truyền thông, quảng bá phát triển bền vững du lịch trong khu vực.

Luận văn cũng đã làm rõ các cơ sở lý luận, sự cần thiết phát huy vai trò của truyền hình đối với vấn đề phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và một số nội dung cơ bản của phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long mà các Đài Phát thanh Truyền hình ở Tây Nam bộ cần quan tâm truyền thong, quảng bá trên sóng truyền hình. Cùng với đó, nêu rõ thực trạng vai trò của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh, Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre với vấn đề phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Luận văn cũng thực hiện phỏng vấn, điều tra xã hội những ý kiến phản hồi của công chúng, các nhà quản lý, các chuyên gia về vai trò của Phát thanh Truyền hình về vấn đề phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

Luận văn có những đánh giá hết sức cụ thể về vai trò của Đài Phát thanh Truyền hình trong việc thông tin các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững du lịch, những mặc tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao hơn nữa vai trò của các Đài Phát thanh Truyền hình ở Tây Nam bộ đối với vấn đề phát triển bền vững du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Cụ thể là, cần nêu cao vai trò của các Đài Phát thanh Truyền hình trong truyền thông, quảng bá về phát triển du lịch, hình thành dự án truyền thông về phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Từ những kết quả nghiên cứu vừa nêu, luận văn góp phần nâng cao vai trò, vị trí của các Đài Phát thanh Truyền hình đối với việc truyền thông, quảng bá phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

          Từ thực tiễn đặt ra đối với các Đài Phát thanh Truyền hình ở Tây Nam bộ, hướng nghiên cứu tiếp theo của luận văn sẽ tập trung sâu hơn về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra đối với truyền hình trong tương lai. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của các Đài Phát thanh Truyền hình trên sóng truyền hình về việc phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE THANH XUAN

2. Sex: Male

3. Date of birth: 20/06/1979

4. Place of  birth: Vĩnh Long province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated: December 04, 2018 of the Head of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The issue of sustainable development of tourism in the Mekong Delta on South West television (Survey of Radio - Television of Vinh Long, Radio - Television of Tra Vinh and Radio - Television of Ben Tre, in 2 years 2018 - 2019).

8. Major: Journalism                                                             Code: 832010101-UD

9. Supervisors: Associate Professor Ph.D DUONG XUAN SON

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has outlined an overview of sustainable tourism development in the Mekong Delta in recent years. At the same time, pointing out the role of Radio and Television stations in the Southwest region, particularly on television, the advantages - limitations in communication, promoting sustainable tourism development in the region.

The thesis clarifies the theoretical basis, the need to promote the role of television in the sustainable development of tourism in the Mekong Delta and some basic contents of sustainable development. to firmly travel the Mekong River Delta, but the Radio and Television stations in the southwestern region need to pay attention to communication and broadcasting on television waves. Along with that, clearly stating the status of the role of Vinh Long Radio and Television, Tra Vinh Radio and Television, Ben Tre Radio and Television with the issue of sustainable tourism development in the Mekong Delta. The thesis also conducted interviews, social surveys and feedbacks of the public, managers, and experts on the role of Broadcasting and Television on the issue of sustainable tourism development in the Mekong Delta. Long.

The thesis has very specific assessments on the role of Radio and Television in informing issues related to sustainable tourism development, shortcomings, limitations, lessons learned from reality. see off. This is also the basis for the author to propose solutions and recommendations to further enhance the role of Radio and Television stations in the southwestern region in the problem of sustainable tourism development in the Mekong Delta. next time. Specifically, it is necessary to highlight the role of Radio and Television stations in communication, promotion of tourism development, forming a communication project on tourism development, training human resources for tourism.

11. Practical applicability, if any:

From the above-mentioned research results, the thesis contributes to enhancing the role and position of the Radio and Television stations in the communication and promotion of sustainable tourism development in the Mekong Delta.

12. Further research directions, if any:

From the reality posed to Radio and Television stations in the southwestern region, the next research direction of the thesis will focus more deeply on the advantages, difficulties and challenges posed to television in the future. From there, propose specific solutions, in accordance with the actual conditions and situation in order to further enhance the role of Radio and TV stations on television in the sustainable development of tourism in the Mekong Delta. Long.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây