TTLV: Khảo sát câu có chủ ngữ hình thức trong Tiếng Trung ( đối chiếu với Tiếng Việt)

Thứ sáu - 27/09/2019 06:45

1. Họ và tên học viên: Xu Tong Tong (Từ Đồng Đồng)                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/06/1993

4. Nơi sinh: Tứ Xuyên - Trung Quốc

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 2872/ QĐ-ĐT ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát câu có chủ ngữ hình thức trong Tiếng Trung ( đối chiếu với Tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                             Mã số: 60220240

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Hồng Dương – Khoa Ngôn ngữ học – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:Chương 1: Khái quát được một số lý luận quan trọng có liên quan đến đề tài như chủ ngữ, chủ ngữ hình thức, vai trò, chức năng, đặc điểm cơ bản của chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung và tiếng Việt. Chương 2: Giới thiệu và chỉ ra được các kiểu câu có sử dụng chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung trên cơ sở ngữ liệu phong phú. Đồng thời, chúng tôi đã đối chiếu được cách chuyển dịch chủ ngữ hình thức từ tiếng Trung sang tiếng Việt (trong một một số tác phẩm văn học có bản dịch tiếng Việt).

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Không

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:Trong những nghiên cứu sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi thống kê, tìm kiếm hơn nữa để chỉ ra những hiện tượng đặc biệt về chủ ngữ hình thức trong tiếng Trung và tiếng Việt.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Xu Tongtong                       

2. Sex: Female

3. Date of birth: 23/06/1993                

4. Place of birth: Si Chuan, China

5. Admission decision number: No 2872/ QD-DT Dated: 03/11/2017 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Survey dummy subject with formal form in Chinese (compared with Vietnamese)

8. Major: Linguistics                                              Code: 60220240

9. Supervisors: Do Hong Duong. Ph.D

10. Summary of the findings of the thesis: Chapter 1: Generalizing some important theories related to the topic such as subject, formal subject, role, function, basic characteristics of formal subject in Chinese and Vietnamese.Chapter 2: Introduction and identification of sentence types that use formal subjects in Chinese on the basis of rich corpus . At the same time, we have compared the way of translating formal subjects from Chinese into Vietnamese (in some literary works with Vietnamese translations).

11. Practical applicability, if any: No

12.Further research directions:

In future studies, we will continue to expand the scope of statistics and further search to identify special phenomena of formal subjects in Chinese and Vietnamese.

13.Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây