TTLV: Trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của công ty Cổ phần du lịch Exotissimo Việt Nam

Thứ sáu - 27/09/2019 06:56

1. Họ và tên học viên: Lê Thu Hà                          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/12/1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam của công ty Cổ phần du lịch Exotissimo Việt Nam

8. Chuyên ngành: Du lịch             Mã số: Thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Minh Hoà

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (sau đây viết tắt là TNXH), đặc biệt là của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trên cơ sở đó, tác giả đã xác lập cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu (gồm, khái niệm, nội dung TNXH trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, ý nghĩa của việc thực hiện TNXH, các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực hiện TNXH…). Đồng thời, tác giả cũng nghiên cứu việc thực hiện TNXH của công ty Cổ phần du lịch Exotissimo Việt Nam (sau đây viết tắt là EXO) để chứng minh tính thực tiễn của cơ sở lý luận về TNXH của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Bằng các nhóm phương pháp thu thập thông tin, phương pháp xử lý thông tin…, Luận văn đã chỉ ra rằng EXO đã thực hiện rất tốt TNXH của mình và là một hình mẫu lý tưởng cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nói chung và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam nói riêng học tập và noi theo. Từ những hoạt động, thực hành TNXH của EXO, Luận văn đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao TNXH cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nói chung và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hành quốc tế đón khách vào Việt Nam nói riêng trong việc nâng cao TNXH của mình

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Giải pháp nâng cao nhận thức về TNXH cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam

13. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn: chưa có


INFORMATION ON THE MASTER THESIS

1. Full name of student: Le Thu Ha                                         2. Sex: Female

3. Date of birth: December 23rd, 1980

 4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3379/2017/QD-XHNV December 19, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Copporate Social Responsibility in international travel service business activities serving international tourist to Vietnam of Exotissimo Travel Vietnam Joint Stock Company.

8. Major: Tourism

9. Scientific supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Minh Hoa

 10.Summary of the findings of the thesis:

The thesis has reviewed the works of national and foreign researchers on Copporate Social Responsibility (CSR), especially of companies in tourism sector. On that basis, the author has established a theoretical basis for the thesis (including concepts, contents of CSR of international travel service company serving international tourist to Vietnam (inbound travel company), benefits of implementation of CSR and factors affecting CSR, etc.). At the same time, author also has researched the implementation of CSR of Exotissimo Travel Vietnam Joint Stock Company (EXO) to prove the practicality of theoretical basis of CSR of inbound travel company. By groups of information collection methods and information processing methods, the thesis has shown that EXO is well implementing its CSR and that it is worth to be a perfect model for other travel service companies as well as inbound travel companies to follow. The thesis also has given a number of lessons learned from EXO’s experiences and proposed some solutions to enhance CSR for inbound travel companies in Vietnam.

11. Practical applicability, if any: Some contents may be useful for travel company especially inbound travel company.

12. Further research directions, if any: Solution for enhancing awareness on CSR for travel service company in Vietnam.

13. Thesis-related publications: not yet

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây