TTLV: Hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay (qua nghiên cứu Phật giáo và Công giáo)

Thứ năm - 05/12/2019 01:51

1. Họ và tên học viên: Trần Hoàn Kiếm

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/10/1980

4. Nơi sinh: xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 19-12-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay (qua nghiên cứu Phật giáo và Công giáo)

8. Chuyên ngành: tôn giáo học; Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Bá Trình

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Trình bày một cách khoa học, tổng hợp về hoạt động từ thiện xã hội và hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo.

- Trình bày được một cách khoa học, khách quan và thực trạng về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo và Công giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay.

- Rút ra một số vấn đề cơ bản và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo và Công giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay.

- Đưa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Với những kết quả nghiên cứu tổng hợp, khảo sát và đánh giá thực tiễn, các đề xuất, giải pháp đề ra trong luận văn có thể giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo và Công giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay nói riêng và của các tôn giáo nói chung

- Dùng làm tài liệu tra cứu và tham khảo cho những đối tượng quan tâm.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quản lý nhà nước về hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

                                                           INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Hoan Kiem

2. Sex: Male

3. Date of birth: 24/10/1980

4. Place of birth: Mong Tho B, Chau Thanh, Kien Giang

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: Social charitable activities of some religions in Kien Giang province nowadays (through Buddhist and Catholic studies)

8. Major: Religion studies;                      9. Code: 60220309

10. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Le Ba Trinh

- Presenting scientifically and synthetically on social charitable activities and social charity activities of religions.

- Presenting scientifically and objectively the actual situation of social charity activities of Buddhism and Catholicism in Kien Giang province nowadays.

- Pointing out some basic issues and solutions to improve the efficiency of social charity activities of Buddhism and Catholicism in Kien Giang province nowadays.

- Making some recommendations to develop and improve policies and laws on social charity activities of religions in Vietnam nowadays.

11. Practical applicability:

- With the results of comprehensive research, practical surveys and assessments, the proposals and solutions proposed in the thesis can help to develop and improve policies and laws on social charity activities of Buddhism and Catholicism in Kien Giang province in particular and of religions in general

- Using as references for i nterested objects.

12. Further research directions:

State management of social charity activities of religions in Kien Giang province.

13. The published works are related to the thesis: none

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây