TTLV: Đặc điểm của hiện tượng viết tắt trong tiếng Việt và tiếng Thái Lan

Thứ năm - 28/11/2019 01:47

1. Họ và tên học viên:             Malada  Ekkhamphan

2. Giới tính:                             Nữ

3. Ngày sinh:                           30/11/1991

4. Nơi sinh:                             Bệnh viện KhonKhean, Thai Lan

5. Quyết định công nhận học viên số 4217/QĐ-XHNV ngày 13/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:         không

7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm của hiện tượng viết tắt trong tiếng Việt và tiếng Thái Lan.

8. Chuyên ngành:        Ngôn ngữ học                                     Mã số:        16 03 54 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Khang, Viện ngôn ngữ học, Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn này là một nghiên cứu trường hợp về nghiên cứu hiện tượng viết tắt trong tiếng Việt và tiếng Thái Lan trên một số báo online. Từ đó, luận văn so sánh hiện tượng viết tắt trong tiếng Thái và tiếng Việt, góp phần nghiên cứu  hiện tượng viết tắt trong ngôn ngữ.

          Luận văn sử dụng  các phương pháp thông kê, phân loại, phương pháp miêu tả ngôn ngữ học.

         Luận văn  đã thống kê  các từ tắt xuất hiện trên hai tờ báo online của tiếng Tiếng Việt và tiếng Thái. Từ đó, luận văn khảo sát đặc điểm của các từ tắt này và sso sánh, chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa chúng.

        Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần nghiên cứu hiện tượng viết tắt của ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Thái Lan.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể giúp ích cho việc nâng cao lượng sử dụng ngôn ngữ của tờ báo online cả tiếng Thái Lan và Việt Nam;  giúp cho người đọc có thể dễ dàng hơn trong việc nhận diên các từ tắt xuất hiện trên báo tiếng việt và trên báo tiếng Thái; có thể ứng dụng trong việc dạy tiếng Việt chó người Thái và dạy tiếng Thái cho người Việt.

 12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:    Không

                                                                     INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Malada  Ekkhamphan         2. Sex: Female

3. Date of birth: 30/11/1993                         4. Place of  birth: KhonKhean hospital, Thailand

5. Admission decision number: 4217/QĐ-XHNV on December 13, 2016 by  the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi – Vietnam National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Characteristics of phenomena abbreviated in Vietnamese and Thai.

8. Major: Linguistics                                                  Code: 16 03 54 06

9. Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Van Khang, Institute of Linguistics, Vietnam.

10. Summary of the findings of the thesis:

This thesis aims to investigate the abbreviations phenomena in Vietnamese and Thai in various online newspapers. Thus, this thesis will compare the abbreviations phenomena in Vietnamese and Thai language, whose findings will contribute to the research on shortened forms of words or phrases in the field of linguistics.

The thesis applies statistical, classification, and linguistics description methods.

The thesis has noted frequent words that are abbreviated in two online Thai and Vietnamese newspapers, then analyzes features of these abbreviations to contrast and pinpoint the similarities and differences.

The findings of this thesis will make contributions to the research of the abbreviations phenomena of linguistics in Thai and Vietnamese.

11. Practical applicability, if any:

The findings are likely to benefit the improvement of language uses in Thai and Vietnamese online newspapers, to help browsers less intricate in recognizing the use of abbreviated words in the Thai and Vietnamese publications, and to apply in teaching Vietnamese for Thai people and Thai for Vietnamese.

12. Thesis-related publications: None

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây