TTLV: Đào tạo và phát triển đội ngũ công chức UBND huyện nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Thứ tư - 27/11/2019 04:47

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Hằng                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/10/1991

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn hoàn thiện luận văn lần 1 (từ tháng 01/2020 - tháng 06/2020)

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: “Đào tạo và phát triển đội ngũ công chức UBND huyện nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                                  Mã số: TD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Ngọc Thanh

Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)

Luận văn đã đạt được những kết quả như sau:

  • Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển đội ngũ công chức cấp huyện nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.
  • Hai là, bằng hệ thống số liệu thứ cấp và sơ cấp, luận văn phân tích và làm sáng tỏ thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ công chức cấp huyện nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
  • Ba là, phân tích những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong thực tế hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ công chức cấp huyện nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
  • Bốn là, đề xuất giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ công chức UBND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại UBND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, các giải pháp đề xuất có tính khả thi, phù hợp với địa phương.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 

                                                               INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thu Hang                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 26/10/1991                               4. Place of birth: Thai Nguyen province

5. Admission decision number: 3379/2017QĐ-XHNV date 19/12/2017

6. Changes in academic process: Extension to complete the first thesis

7. Official thesis title: Training and developing the civil servants contingent of the district People's Committee to promote administrative procedure reform in Dong Hy district, Thai Nguyen province

8. Major: Management Science                           Code: TD

9. Supervisor: Asso.Prof. Dr Pham Ngoc Thanh

Workplace: Faculty of Management Science, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

10. Summary of the findings of the thesis:

Thesis has achieved the following results:

• Firstly, systematize the basic theoretical issues on training and developing the civil servants contingent at the district level to promote administrative procedure reform.

• Secondly, with the secondary and primary data system, the thesis analyzes and clarifies the status of training and developing the civil servants contingent at the district level to promote administrative procedure reform in Dong Hy district, Thai Nguyen province;

• Thirdly, analyzing the achievements, limitations and causes of the limitations in practical training and development of district People's Committee to promote administrative procedure reform in Dong Hy district, Thai Nguyen the province.

• Fourthly, propose solutions to training and developing the civil servants contingent of the district People's Committee in Dong Hy district, Thai Nguyen Province to promote administrative procedure reform.

11. Practical applicability, if any: The research orientation of the thesis is suitable with the practical requirements at the People's Committee of Dong Hy district, Thai Nguyen province, the proposed solutions are feasible and suitable with the locality.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications: None

 (List them in chronological order)

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây