TTLV: Khảo sát hành vi chào và mời trong các sách dạy Tiếng Anh ( có liên hệ tiếng Việt)

Thứ tư - 11/12/2019 03:35

1. Họ và tên học viên:             Tống Thị Ngân

2. Giới tính:                             Nữ

3. Ngày sinh:                           20/10/1989

4. Nơi sinh:                             Hưng Yên

5. Quyết định công nhận học viên số 1689/QĐ-XHNV ngày 11/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát hành vi chào và mời trong các sách dạy Tiếng Anh ( có liên hệ tiếng Việt)

8. Chuyên ngành:        Ngôn ngữ học                                    Mã số:        17035115

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Chính, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

           Thứ nhất, trọng tâm của nghiên cứu là khảo sát sự tương đồng và khác biệt trong lời chào mời của tiếng Anh và tiếng Việt. Tổng quan tài liệu của luận án dựa trên nền tảng lý thuyết về hành vi ngôn ngữ, chiến lược lịch sự, lý thuyết về ngữ dụng và văn hóa.

Thứ hai, chỉ ra nét đặc trưng trong hành vi chào mời và so sánh lời chào mời của tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra sự tương đồng và khác biệt về văn hóa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu có thể đưa ra một số gợi ý trong việc sử dụng các lời chào mời cho người học tiếng Anh và tiếng Việt giúp họ giao tiếp đúng cách.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể giúp ích cho việc nâng cao chất lượng sử dụng ngôn ngữ trong Tiếng Anh và Tiếng Việt,  giúp cho người học có thể dễ dàng hơn trong việc nhận diện các loại chào mời, hiểu thêm về văn hóa giao tiếp ở các ngôn ngữ khác nhau.

 12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:    Không

                                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tong Thi Ngan                         2. Sex: Female

3. Date of birth: 20/10/1989                            4. Place of  birth: Hung Yen province

5. Admission decision number: 1689/QĐ-XHNV on July 11, 2017 by  the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi – Vietnam National University.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Survey of Greeting and Invitation acts in English books (with Vietnamese connection)

8. Major: Linguistics                                                  Code: 17035115

9. Supervisor: Associate Prof. Dr. Nguyen Van Chinh, Faculty of Vietnamese Studies and language, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Firstly, the focus of this study is on the cultural similarities and differences between English and Vietnamese greeting categories. The theoretical background of the thesis is based on theories of language, communication, cross-cultural communication, definition of speech acts, classifications of speech acts, politeness theory including positive and negative politeness strategies.

Secondly, the features of English and Vietnamese greeting categories were pointed out. By comparing the greeting and invitation of Vietnamese and English to find out the cultural similarities and differences, the study can suggest some implications in using greeting categories for Vietnamese learners of English to help them communicate properly.

11. Practical applicability, if any:

The study’s results can help improve the quality of language use in English and Vietnamese, making it easier for learners to identify types of greetings and invitations in English and Vietnamese, as well as, successful communication in different languages.

12. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây