TTLV: Tín ngưỡng truyền thống của người dân tại huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Thứ năm - 05/12/2019 01:51

1. Họ và tên học viên: Bùi Ngọc Yến Ly.

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 17-6-1977.

4. Nơi sinh: Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 19-12-2017   của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: TÍN NGƯỠNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DÂN TẠI HUYỆN ĐẢO KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng ứng dụng; Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Bá Trình.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Trình bày một cách khoa học, khái quát về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tín ngưỡng truyền thống và tín ngưỡng truyền thống tại huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

- Trình bày một cách khoa học, khách quan và thực trạng việc thực hành tín ngưỡng truyền thống của người dân tại huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- Rút ra một số vấn đề đặt ra và các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu của người dân tại huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang hiện nay.

- Đề xuất một số kiến nghị đối với các bộ, ngành, trung ương; đối với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành tỉnh, địa phương và đối với các đình, đền, chùa, miếu.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Với những kết quả nghiên cứu, tổng hợp, khảo sát và đánh giá thực tiễn, các đề xuất, giải [háp đề ra trong luận văn có thể góp phần vào các tài liệu nghiên cứu, tham khảo và phục vụ việc giảng dạy các chuyên đề liên quan ở các cơ sở giáo dục, đào tạo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

Bùi Ngọc Yến Ly (2019), “Giải pháp bảo tồn và pháp huy những giá trị tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu của người dân huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Tạp chí Công tác Tôn giáo, 10/2019.

                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Ngoc Yen Ly

2. Sex: Female

3. Date of birth: 17-6-1977.

4. Place of birth: Rach Gia, Kien Giang

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: The traditional religion of people in Kien Hai island district, Kien Giang province

8. Major: Religion studies;                      Code: 60220309

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Le Ba Trinh,

10. Summary of thesis results:

- Presenting scientifically, synthetically some theoretical and practical issues on the traditional belief and traditional religion of people in Kien Hai island district, Kien Giang province.

- Presenting scientifically and objectively the actual situation of the implement of the traditional religion of people in Kien Hai island district, Kien Giang province.

-  Pointing out some issues and solutions to preserve, develop the values of traditional religion of people in Kien Hai island district, Kien Giang province.

 - Proposing some recommendations for ministries, branches and central authorities, committees, authorities, provincial and local agencies for temples, pagodas and shrines.

11. Practical applicability:

The results of the comprehensive research, practical evaluations and surveys, recommendations and solutions in the thesis can be used as references and serve the teaching of related subjects in educational and training institutions.  

12. Further research directions:

13. Published works related to the thesis:

Bui Ngoc Yen Ly (2019, “Solutions to preserving and promoting typical traditional religious values of people in Kien Hai island district, Kien Giang province, Journal of Religious Affairs, 10/2019”

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây