TTLV: Phật giáo Kiên Giang đối với công tác từ thiện xã hội giai đoạn hiện nay

Thứ năm - 05/12/2019 01:51

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Lâm

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/5/1983

4. Nơi sinh: Kiên Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 19-12-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Phật giáo Kiên Giang đối với công tác từ thiện xã hội giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: tôn giáo học; Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Trên cơ sở lý luận về công tác từ thiện xã hội của Phật giáo và về Phật giáo Kiên Giang, luận văn đã chỉ ra thực trạng công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Kiên Giang dưới các khía cạnh: an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

- Trên cơ sở thực trạng đó, luận văn đã chỉ ra những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các thành tựu, hạn chế đó, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Với những kết quả nghiên cứu tổng hợp, khảo sát và đánh giá thực tiễn, các đề xuất, giải pháp đề ra trong luận văn có thể giúp cho việc nâng cao hiệu quả của công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

- Dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và học tập về Phật giáo, công tác từ thiện của tôn giáo,...

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Quản lý nhà nước về hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

Nguyễn Thanh Lâm (2019), Phật giáo Kiên Giang với các hoạt động từ thiện xã hội, Tạp chí Công tác tôn giáo số tháng 12/2019.

                                                         INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thanh Lam

2. Sex: Male

3. Date of birth: 25/5/1983

4. Place of birth: Kien Giang

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: Buddhism and the chartity soical work in Kien Giang Province

8. Major: Religion studies;                         9. Code: 60220309

10. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh,

11. Summary of thesis results:

- On the based of Buddhism's social work and status of Buddhism of Kien Giang Province, the thesis provied 2 sectors of Buddhism's social work in Kien Giang: social security and social welfare.

- From the status of 2 sectors, thesis pointed achievements, constraints and the causes of its, so thesis provided solutions for Buddhist.

12.  Practical applicability:

- Thesis helped Buddhist promoting the effective of social work in Kien Giang Province

- As such, the thesis is suitable as research and teaching document on the Buddhism in general, as well as Buddhism's social work in particular.

13. Further research directions:

State administration on the religion's social work in Kien Giang Province

14. Published works related to the thesis:

Nguyen Thanh Lam (2019), Kien Giang Buddhist with social work, Journal of Religious Affairs, 12/2019”

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây