TTLV: Ảnh hưởng của lễ hội phật giáo Nam Tông Khmer đối với đời sống người dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Thứ năm - 05/12/2019 01:51

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Thu Trang.

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 13-10-1979.

4. Nơi sinh: Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 19-12-2017   của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: ẢNH HƯỞNG CỦA LỄ HỘI PHÂT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG.

8. Chuyên ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60220309

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tố Uyên.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Kết cấu của luận văn gồm 2 chương, 7 tiết, không kể các phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục.

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về lễ hội và sự du nhập, phát triển Phật giáo Nam tông khmer ở Huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Chương 2: Lễ hội phật giáo Nam tông khmer và ảnh hưởng của nó đối với đời sống người dân huyện Hòn Đất, một số giải pháp nâng cao vai trò giá trị của lễ hội phật giáo Nam tông khmer trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Qua đó làm rõ được:

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về lễ hội và sự ảnh hưởng của lễ hội lễ Phật giáo Nam tông Khmer đối với đời sống người dân ở Hòn Đất. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao vai trò giá trị của lễ hội phật giáo Nam tông khmer trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể góp phần vào các tài liệu nghiên cứu, tham khảo và phục vụ việc giảng dạy các chuyên đề liên quan ở các cơ sở giáo dục, đào tạo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Văn hóa tôn giáo

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 

                                                                    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Thu Trang.

2. Sex: Female

3. Date of birth: 13-10-1979.

4. Place of birth: Kien Giang

5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Thesis title: The influence of Khmer Theravada Buddhism festival  on the lives of local people in Hon Dat district, Kien Giang province

8. Major: Religion studies;                      Code: 60220309

9. Supervisor: Dr. Nguyen Thi To Uyen, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

10. Summary of thesis results:

The structure of the thesis consists of 2 chapters, 7 periods, excluding the Introduction, Conclusion, List of references and Appendix.

Chapter 1: Some theoretical issues about festivals and the introduction and development of Khmer Theravada Buddhism in Hon Dat district, Kien Giang province.

Chapter 2: Khmer Theravada Buddhism festival and its influence on the lives of local people in Hon Dat, some solutions to enhancing the role and value of Khmer Theravada Buddhism festival in Hon Dat district, Kien Giang province.

Thereby clarifying:

Theoretical and practical issues about the festival and the influence of Khmer Theravada Buddhism festival on lives of local people in Hon Dat. At the same time, proposing some solutions to contribute to improving the role and value of Khmer Theravada Buddhism festival in Hon Dat district, Kien Giang province.

11. Practical applicability:

The thesis can be used as references and serve the teaching of related subjects in educational and training institutions. 

12. Further research directions:

- Cultural values of religion

13. Published works related to the thesis:

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây