TTLV: Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh chính trị từ 2016 đến nay

Thứ hai - 09/12/2019 04:17

1. Họ và tên học viên:  NGUYỄN HÙNG SƠN                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/11/1992

4. Nơi sinh: Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 1416/QĐ-XHNV, ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh chính trị từ 2016 đến nay”.

8. Chuyên ngành:  Chính trị học                  Mã số: 60 31 02 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.Trần Bách Hiếu

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh chính trị từ 2016 đến nay, tập trung phân tích một số vấn đề An ninh truyền thống và An ninh phi truyền thống. Từ đó đưa ra những dự báo xu thế phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho việc học tập của sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Chính trị học, Lịch sử,… và cho những cá nhân có quan tâm đến vấn đề chính trị, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                    INFORMATION ON  MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Hung Son                    2. Gender: Male

3. Date of birth: 04/11/1992

4. Place of birth: Gia Vien, Ngo Quyen, Hai Phong city.

5. Admission decision number: 1416/QĐ-XHNV, 19/06/2017 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam national university, Ha Noi.

6. Changes in academic process:  None

7. Official thesis title: " Vietnam - US relations in the field of political security from 2016 to the present"

8. Major: Political Science                             Code: 60 31 02 01

9. Supervisors: Dr. Tran Bach Hieu

10. Summary of the findings of the thesis:

Researching Vietnam-US relations in the field of political security from 2016 to the present, focusing on analyzing a number of traditional and non-traditional security issues. From there, make predictions on the trend of developing Vietnam-US relations

11. Practical applicability, if any:

The thesis will be a reference for the study of students majoring in International Relations, Politics, History, ... and for individuals who are interested in political issues, Vietnam - US relations.

12. Further research directions, if any: No

13. Published works related to the thesis: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây