TTLV: Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam với vấn đề bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo

Thứ năm - 12/12/2019 20:39

1. Họ và tên học viên: Phạm Văn Thành

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/01/1985

4. Nơi sinh: Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày: 11 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam với vấn đề bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo”.

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01 01.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hường, Giảng viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Qua nghiên cứu, người viết đã nhận diện được các hành vi xâm phạm, cản trở tác nghiệp báo chí phong phú “muôn hình vạn trạng”, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa - giải trí…), đặc biệt trên hai lĩnh vực nóng bỏng hiện nay là chống tham nhũng và bảo vệ môi trường. Nạn nhận bị cản trở, hành hung bao gồm các nhà báo có thẻ tác nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, lẫn các phóng viên trẻ, chưa được cấp thẻ. Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam luôn quan tâm đến hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nghiệp vụ, văn hóa ứng xử và kiến thức pháp luật cho các nhà báo. Bởi vậy, nội dung thông tin về lĩnh vực này khá đa dạng, phong phú về góc tiếp cận. Tuy nhiên, một số bài viết chưa tận dụng được hết ưu thế các báo điện tử để thông tin một cách nhanh chóng hoặc thông tin chưa đủ liều lượng cần thiết để các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo cùng “vào cuộc”, nên chưa tạo thành áp lực dư luận cần thiết để các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan công quyền nghiêm túc vào cuộc xử lý. Theo người viết, các nhà báo, tòa soạn báo cần có cơ chế tự trau dồi, nâng cao, chia sẻ các kỹ năng tác nghiệp, hỗ trợ bảo vệ nhau trước các hành vi xâm phạm, cản trở báo chí. Làm sao để cho toàn xã hội cùng đồng tình, lên án hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp. Khi đó, cả cộng đồng sẽ cùng vào cuộc. Đây là phương thức bảo vệ tốt nhất cho nhà báo hành nghề.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ khảo sát nội dung và hình thức các bài báo, tác giả luận văn đã đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể pháp cụ thể trong thực tiễn như tăng cường vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam, của các tòa án dân sự, xây dựng quy trình tác nghiệp và quy tắc ứng xử của nhà báo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng từng bước nâng cao vai trò và tính chuyên nghiệp của báo chí và kỹ năng tác nghiệp cho mỗi người làm báo.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Do đề tài Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam với vấn đề bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo tương đối mới mẻ, chưa có nhiều nghiên cứu thật kỹ lưỡng và thấu đáo, cùng vơi những hạn chế về mặt thời gian và năng lực bản thân người viết nên tác giả luận văn rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp cũng như bạn đọc để hoàn thiện luận văn này cũng như những nghiên cứu phát triển tiếp theo mang tính chuyên sâu hơn.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Van Thanh

2. Gender: Male

3. Date of birth: January 27th, 1985

4. Place of birth: Quang Thang, Thanh Hoa City, Thanh Hoa

5. Decision on recognition of student: No. 1698/QD-XHNV dated: July 11th , 2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: "Press of Vietnam Journalists Association with the issue of protecting the journalists’ lawful rights to practice".

8. Major: Journalism; Code: 60 32 01 01.

9. The Supervisor: Assoc.Prof. PhD. Dinh Van Huong - Head of Politics and Student Affairs Department.

10. Summary of the results of the thesis: Through the study, the author has identified acts of infringement, hindering the operational work of the journalism which is rich in "myrial forms and shapes", spread over many fields of social life (society, economics, politics, culture - entertainment ...), especially now there are two hot fields of anti-corruption and environmental protection. The victims, who were hindered and assaulted, include journalists who have professional cards, many years of professional experience, and young journalists who have not yet been issued with this ones. Leaders of Vietnam Journalists Association always care about propaganda activities to improve professionalism, behavior culture and legal knowledge for journalists. Therefore, the content of information in this field is quite diverse and rich in many aspects. However, some articles have not taken full advantage of the electronic newspapers to quickly provide information or supply information not enough necessary dose so that the press agencies and all levels of the Journalists Association to "jump on the bandwagon", so it has not yet created the necessary public pressure for the competent agencies and the public authorities to seriously handle the settlement. According to the author, editorial departments should have mechanisms to self-cultivate, improve, share operational skills, support and protect each other from acts of infringement and hindering the press. Solutions for the whole society to agree and condemn acts of hindering journalists from operating? Meanwhile, the whole community will join in. This is the best protection for journalists to practice.

11. Practical applicability: Through the study, the author proposes specific solution groups in practice such as strengthening the role of the Vietnam Journalists Association, of civil courts, developing operational processes and code of conduct of journalists. Besides, the author also proposes to gradually improve the role, professionalism of the press and operational skills for each journalist.

12. Further research directions: Because the topic is still relatively new, there have not been many careful and thorough studies, along with the limitations of time and capacity of the author, so the author of the thesis is looking forward to receiving the comments from teachers, colleagues as well as readers to complete this thesis as well as further development studies.

13. Published works related to the thesis: None

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây