TTLV: Tiếp cận văn hoá trong quản lý nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC)

Thứ sáu - 13/09/2019 03:32

1. Họ và tên học viên:TRẦN THỊ HỒNG NHUNG           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/11/1988

4. Nơi sinh: Thanh Hoá

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Tiếp cận văn hoá trong quản lý nhân lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (Nghiên cứu trường hợp công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC)

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60340412

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS – TS Phạm Ngọc Thanh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về khoa học và công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ, quản lý nhân lực KH&CN, văn hoá doanh nghiệp….. cũng như thực trạng về việc tiếp cận văn hoá trong quản lý nhân lực KH và CN của công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC. Từ đó, xác định phương hướng hoạt động của công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC và đưa ra các giải pháp hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực KH&CN tại công ty CMC.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Cơ sở lý luận tiếp cận văn hoá trong quản lý nhân lực KH&CN của Doanh nghiệp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : TRAN THI HONG NHUNG

 2. Sex: Female

3. Date of birth: November 10, 1988

 4. Place of  birth: Thanh Hoa, Viet Nam

5. Admission decision number: No.3379/2017/QĐ-XHNV Dated December 19, 2017 signed by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi.

6. Changes in academic process: None

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Accessing culture in human resource management of science and technology at enterprise ( in case of CMC SOFT)

8. Major: Science and Technology Management

9. Code: 60340412

10. Supervisors: Assoc. Prof.- Ph.D Pham Ngoc Thanh

11. Summary of the findings of the thesis: The author has found out theory of science and technology, science and technology human resource, science and technology human resource management, enterprise culture, situation of accessing culture in science and technology human resource management at CMC SOFT. From that, it is neccessary to give some approaches and measures for fulfilling enterprise culture to increasing efficiency in science and technology human resource management.

12. Practical applicability, if any: Applying into reality: A system of theary accesses culture in science and technology human resource management in enterprise.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: 

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây