TTLV: Sự vận động của thể loại truyền kỳ từ Truyền kỳ mạn lục đến Truyền kỳ tân phả

Thứ năm - 12/09/2019 21:16

1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Lan Anh                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/01/1994

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận học viên số: 852/QĐ-XHNV Ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Sự vận động của thể loại truyền kỳ từ Truyền kỳ mạn lục đến Truyền kỳ tân phả

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam ;                            Mã số: 60220121

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Ngọc Vương - Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn nhấn mạnh quá trình hình thành và phát triển của thể loại truyền kỳ trong tiến trình lịch sử văn học trung đại Việt Nam. Thông qua so sánh, đánh giá hai tác phẩm tiêu biểu là Truyền kỳ mạn lụcTruyền kỳ tân phả trong dòng chảy của thể loại truyền kỳ trong khu vực và trong nước, để nhìn nhận về con đường vận động của thể loại truyền kỳ ở Việt Nam, chứng minh rằng vận động không có nghĩa chỉ theo hướng đi lên, vận động còn có thể có bước lùi. Từ đó, khẳng định giá trị của thể loại truyền kỳ nói chung và giá trị của hai tác phẩm nói riêng trong sự phát triển của nền văn học viết Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Cung cấp dữ liệu cho việc tìm hiểu về thể loại truyền kỳ.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : PHAM THI LAN ANH            2. Sex: Female

3. Date of birth: 13/01/1994                        4. Place of  birth: Hung Yen

5. Admission decision number: 852/QĐ-XHNV Dated 18/04/2017 Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The movement of fantasy genre from Truyen ky man luc to Truyen ky tan pha

8. Major: Vietnamese Literature                                     9. Code: 60220121

10. Supervisors: Prof.Ph.D. Tran Ngoc Vuong - Lecturer of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis emphasizes the process of formation and development of the tradition of the history of the Vietnamese high literature. Through comparison, the evaluation of two typical works is Truyen ky man luc and Truyen ky tan pha in the flow of the tradition in the region and in the country, to look at the movement path of the traditional genre in Vietnam, proving that mobility is not meant only in the upward direction, advocacy may also have step backward. From there, affirming the value of the traditional genre in general and the value of two works in particular in the development of Vietnamese writing literature.

12. Practical applicability, if any: Provides data for understanding fantasy genres.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây