TTLV: Liên kết phát triển du lịch giữa Luangprabang Lào với Hà Nội Việt Nam

Thứ hai - 10/08/2020 05:25

1. Họ và tên học viên: Bounnath KEOPANYA

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 5/10/1989

4. Nơi sinh: Oudomxay

5. Quyết định công nhận học viên số: 3089/QĐ-XHNV, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: “Liên kết phát triển du lịch giữa Luangprabang Lào với Ha nội Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Du lịch học; Mã số: 8.81.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐỨC THANH, Khoa Du lịch học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lí luận về liên kết phát triển du lịch giữa các vùng (khái niệm, phân loại, ý nghĩa, vai trò của liên kết, các thành phần liên kết, nội dung liên kết phát triển du lịch)

- Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động liên kết du lịch giữa hai thành phố LuangPrabang (Lào) và Hà Nội (Việt Nam) trong thời gian qua.

- Xác định được những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động liên kết du lịch giữa hai thành phố LuangPrabang (Lào) và Hà Nội (Việt Nam)

- Bước đầu đã đề xuất được một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch  giữa hai thành phố LuangPrabang (Lào) và Hà Nội (Việt Nam), tập trung vào liên kết phát triển chuỗi sản phẩm du lịch, liên kết xúc tiến, quảng bá du lịch, liên kết đào tạo, phát triển nhân lực du lịch và liên kết phát triển giao thông .

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Nội dung luận văn có thể hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cũng như doanh nghiệp du lịch LuangPrabang (Lào) và Hà Nội (Việt Nam) trong việc tăng cường hoạt động liên kết du lịch giữa hai thành phố.

Luận văn có thể làm tư liệu cho những ai quan tâm đến nghiên cứu liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương của Lào với Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu về liên kết trong việc quảng bá sản phẩm du lịch của hai thành phố

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

                                                                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: BOUNNATH KEOPANYA

2. Sex: Male

3. Date of birth: 5/10/1989

4. Place of birth: Oudomxay provice

5. Admission decision number: 3089/QĐ-XHNV. dated: October 28th, 2018 by the Rector of the Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Thesis title: “Developing Tourism Linkage between Luangprabang (Laos) and Hanoi (Vietnam)”

8. Major: Tourism Studies; Code: 8.81.01.01

9. Scientific instructor: Assoc. Prof. Dr. TRAN DUC THANH, Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the results of the thesis

11. Summarize the results of the essay:

- Literature reviewing and designing a basic theoretical background on tourism linkage between regions (tourism linkage concept, classification, meaning, role, partnership, activities)

- Surveying and evaluating the practical tourism linkage activities between the two cities of Luang Prabang (Laos) and Hanoi (Vietnam) in recent years.

- Defining the main factors influencing tourism linkages between the two mentioned cities.

- Initially some suggestions are proposed to strengthen the tourism linkage between the two studied cities, focusing on linking the tourism product chains, tourism promotion, human resources training, transport.

12. Applying capabilities in implementation:

The content of the thesis is useful for tourism authorities as well as tourism businesses in LuangPrabang (Laos) and Hanoi (Vietnam) in enhancing tourism linkages between the two cities.

The thesis can serve as material for those who are interested in research on tourism linkage between Laos and Vietnam.

13. Further research directions: Study in-depth on linkages of tourism promotion between the two cities

14. Published researches related to the thesis: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây