TTLV: Xây dựng quỹ ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Quốc Hà Nội (nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thứ năm - 16/07/2020 07:08

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ ANH                             2. Giới tính: NỮ

3. Ngày sinh: 28/8/1987                                                          4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 4295/2016/QĐ-XHNV ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng quỹ ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Quốc Hà Nội (nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội).

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ           Mã số: 16035304

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã đạt được các kết quả như sau:

- Xây dựng được cơ sở lý luận về chính sách ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo

- Trên cơ sở phân tích thực trạng hình thành, phát triển ươm mầm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc cũng như các nguyên nhân của nó. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay chưa có chính sách cụ thể nào về ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo, hiện tại ở Đại học Quốc gia Hà Nội có 1 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang hoạt động.

- Đề tài đã đưa ra được một số giải pháp về chính sách nhằm phát triển ươm mầm khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 - Luận văn đạt yêu cầu về khoa học và thực tiễn.

-  Đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép học viên bảo vệ Luận văn.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                                                   INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Nguyen Thi Anh                                      2. Sex: Female

3. Date of birth: 28/8/1987                                           4. Place of birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 4295/2016/QĐ-XHNV Signed by Rector of  University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Hanoi, Dated: 16/12/2016

6. Changes in academic process: None.

7. The official thesis title: Establishing a fund for creative start-up incubation at Hanoi National University

8. Major: Science and Technology Management       Code: 60.34.04.12

9. Supervisors: Dr. Dao Thanh Truong

10. Summary of the findings of the thesis:

    -  Analyzy  theoretical bases on technological policy to improve policies for incubating creative starups

    - On the basis of analyzing the situation of formation, development and incubation of creative start-up businesses in Vietnam, there by assessing the achieved results and the difficulties and problems as well as its causes. At Hanoi National University, there is currently no specific policy on incubating creative startups. Currently, at Hanoi National University, there is one creative startup operating.

    - Proposy technology policy frameworks to improve policies to creative start-up incubation at Hanoi National University and in Vietnam.

 11. Practical applicability:

- The dissertation meets scientific and practical requirements.

- It is recommended that competent authorities allow students to defend  the thesis

12. Publiced thesises related to this dissertation: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây