TTLV: Xử lý tài liệu tai Thư viện Trường Đại Học Xây Dựng

Thứ hai - 14/09/2020 21:54

1. Họ và tên học viên: Đặng Hồng Thúy  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/05/1979

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Xử lý tài liệu tai Thư viện Trường Đại Học Xây Dựng

8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;                    

9. Mã số: 8320201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thanh Thủy

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác xử lý tài liệu tại thư viện Trường Đại Học xây Dựng. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong công tác xử lý tài liệu tại thư viện. Đồng thời, đề xuất những giải pháp có tính khả thi cho việc nâng cao chất lượng xử lý tài liệu, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện để góp phần vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Thư viện Trường Đại Học Xây Dựng. Ngoài ra, các nội dung nghiên cứu mà tác giả thực hiện trong luận văn cũng là căn cứ, gợi ý góp phần nâng cao chất lượng xử lý tài liệu tại các thư viện khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

                                                    INFORMATION OF MASTER’S THESIS    

1. Name: Dang Hong Thuy                                                       2. Sex: Female

3. Date of birth: May 5, 1979                                                  4. Place of birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated June 28, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanity , Ha Noi National University.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Document processing at library of university of civil engineering

8. Major: Information – Library Science;                                9. Code: 8320201.01

10. Supervisor: Dr. Bui Thanh Thuy 

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis focuses reseaching the current situation of document processing at library of university of civil engineering. From there, it makes comments, evaluates and finds the cause of the limitations in document processing at the library. At the same time, it proposes feasible solutions to improve the quality of document processing, thereby it helps to improve the effciency of library operation to contribute to teaching and scientific researching at the university.

12. Practical applicability in practic.

Research results of the thesis may be applied at library of university of civil engineering. In addition, the research content which the authors performed in the thesis is also the basis and suggestion contribute to improving the quality of document processing in other libraries.

13. Follow-up studies

14. Published works related to the thesis:        

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây