TTLV: Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ chứng khoán Trung - Việt

Thứ năm - 03/09/2020 03:40

1. Họ và tên học viên: Chen Chen

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/07/1996

4. Nơi sinh:  Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

5. Quyết định công nhận học viên số: 3293/QĐ-XHNV ngày 14/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn:  Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ chứng khoán Trung - Việt

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                          9. Mã số: 8229020.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thúy Hồng – Khoa Ngôn ngữ học – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Nắm được một cách tương đối hệ thống những quan điểm, khái niệm về lý luận liên quan đến thuật ngữ, cụ thể là thuật ngữ chứng khoán cũng như lý luận liên quan đến đối chiếu và chuyển dịch ngôn ngữ, cụ thể là chuyển dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Trong đó lý thuyết tương đương dịch thuật được áp dụng triệt để trong quá trình đối chiếu chuyển dịch 1594 thuật ngữ.

- Tiến hành phân loại các TNCK Trung-Việt được khảo sát từ nhiều tiêu chí, góc độ cụ thể như từ góc độ từ vựng, góc độ ngữ âm, đặc biệt là cụm từ (ngữ). Mục đích là nắm được cách sử dụng của TNCK tiếng Trung, đồng thời qua quá trình đối chiếu với những từ ngữ tương đương trong tiếng Việt có thể rút ra được một số quy luật về cách thức chuyển dịch thuật ngữ từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.

- Rút ra được những điểm tương đồng và khác biệt trong hệ thống thuật ngữ chứng khoán của tiếng Trung và tiếng Việt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Cách thức triển khai đề tài của luận văn logic, khoa học, là tiền đề nền tảng cho các đề tài, nghiên cứu tương tự, nhất là cách thức chuyển dịch, so sánh, đối chiếu hệ thống thuật ngữ trong hai ngôn ngữ Trung-Việt.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng phạm vi và số lượng TNCK được khảo sát để rút ra được nhiều điểm tương đồng và khác biệt hơn trong hệ thống TNCK của tiếng Trung và tiếng Việt.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

 

                                                                           INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Chen Chen                     

2. Sex: Female

3. Date of birth: 09/07/1996

4. Place of birth: Yunnan, China

5. Admission decision number: No 3293/QĐ-XHNV Dated: 14/11/2018 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Initial research on comparison and translation of Chinese-Vietnamese securities terminology

8. Major: Linguistics                                     Code: 8229020.01

9. Supervisors: Dr. Pham Thi Thuy Hong

10. Summary of the findings of the thesis:

- Relatively grasp the viewpoints and concepts of theory related to terminology, particularly securities terminology as well as theory related to comparison and language translation, namely translation from Chinese to Vietnamese. In which, translation equivalence theory is fully applied in the process of comparing and translating 1594 terms.

- Expand research perspective, not only vocabulary, phonetics or structure of terms, but also research from semantic perspective, sentences, paragraphs ... to be able to draw more translation rules , has practical value for the translation industry.

- Draw the similarities and differences in the securities terminology system of Chinese and Vietnamese.

11. Practical applicability, if any:
- The subject of the subject is a relatively new stock term, there are not many studies in both Chinese and Vietnamese, the conclusions obtained from the thesis will have certain reference values ​​and applications for anyone who learns or studies in this field.

12. Further research directions, if any:

- Expand research perspective, not only vocabulary, phonetics or structure of terms, but also research from semantic perspective, sentences, paragraphs ... to be able to draw more translation rules , has practical value for the translation industry.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây