TTLV: Vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Vĩnh Phúc

Thứ năm - 10/09/2020 05:34
1. Họ và tên học viên: Dương Ngọc Minh             2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  15/6/1983
4. Nơi sinh: Việt Trì - Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV, ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Vĩnh Phúc
8. Chuyên ngành: Báo chí học.                    Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Cẩm Ngọc.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng thông tin về phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Vĩnh Phúc, từ đó chỉ ra những thành công, hạn chế và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin về vấn đề phát triển làng nghề trên báo chí Vĩnh Phúc.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Đề tài góp phần làm sáng tỏ những cách thức, phương pháp sáng tạo cơ bản nhất của truyền thông về phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Vĩnh Phúc. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lí báo chí Vĩnh Phúc sẽ thấy được thực trạng thông tin về phát triển làng nghề truyền thống trên báo chí Vĩnh Phúc để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Ngoc Minh                     2. Sex: Male
3. Date of birth: 15/6/1983                                4. Place of birth: Viet Tri - Phu Tho
5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV Dated: 28/6/2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Development of traditional trade villages in Vinh Phuc newspaper
8. Major: Application-oriented journalism                   Code: 8320101.01
9. Supervisors: Professor Nguyen Cam Ngoc, Lecturer of Press and Communications Department, Institute of Journalism and Communication Training, (University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University).
10. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing theoretical issues related to the topic, dissertation, analysis, assessment of the current status of information on the development of traditional trade villages in Vinh Phuc's press, from which points out the achievements of Public, limiting and proposing solutions and recommendations to improve the quality of information on craft village development in the Vinh Phuc newspaper.
11. Practical applicability, if any: The topic contributes to unravel the most basic creative methods and methods of communication on the development of traditional trade villages in Vinh Phuc newspaper. Through this dissertation, the press authorities of Vinh Phuc will see the actual situation of information on the development of traditional trade villages in Vinh Phuc's press so that appropriate measures can be taken.
12. Further research directions, if any: No
13. Thesis-related publications: No

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây