TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội truyền thống tại Khánh Hòa

Thứ sáu - 10/04/2020 23:23

1. Họ và tên học viên: Trương Thị Xuân Nhi                              2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/11/1986

4. Nơi sinh: Ninh Hòa – Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày: 11/07/2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học 1 năm

7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội truyền thống tại Khánh Hòa

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: TD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Vũ Anh Tú – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn “Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội truyền thống tại Khánh Hòa” có được các kết quả như sau:

  • Luận văn đã bước đầu hệ thống hóa được vấn đề nghiên cứu, khái quát được một số khái niệm liên quan như lễ hội, lễ hội truyền thống, du lịch lễ hội, vai trò của lễ hội đối với sự phát triển du lịch cũng như các nguyên tắc phát triển du lịch lễ hội, nội dung của việc khai thác lễ hội phục vụ du lịch,
  • Khái quát được các điều kiện tự nhiên và nhân văn để phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa cũng như tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là trong 3 năm 2017 -2019.
  • Trên cơ sở những khảo sát thực tiễn về cả định tính và định lượng cũng như tổng hợp các nguồn tư liệu đã có, luận văn đã phân tích và đánh giá về việc tham gia du lịch lễ hội của khách du lịch, về công tác tổ chức của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, về sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động du lịch lễ hội truyền thống, từ đó nêu ra những kết quả đạt được và những điểm yếu cần khắc phục trong việc phát triển du lịch lễ hội truyền thống ở Khánh Hòa.
  • Căn cứ vào thực trạng phát triển du lịch lễ hội truyền thống cũng như định hướng phát triển loại hình du lịch này tại Khánh Hòa, luận văn đã bước đầu đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm khắc phục các điểm yếu cũng như phát huy những điểm mạnh trong công tác tổ chức hoạt động du lịch lễ hội truyền thồng ở Khánh Hòa.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

  • Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng cũng như các doanh nghiệp du lịch khai thác các sản phẩm du lịch tại Khánh Hòa nói chung.
  • Luận văn có ý nghĩa tham khảo cho công tác hoạch định chính sách phát triển du lịch và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  • Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập về du lịch tại các cơ sở đào tạo

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:

 

                                                                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Truong Thi Xuan Nhi                   2. Sex: Female

3. Date of birth: 5th November 1986                  4. Place of birth: Ninh Hoa – Khanh Hoa

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV   Dated on 11st July 2017 by The Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (VNU - USSH)

6. Changes in academic process: Extend to 1 year

7. Official thesis title: Researching for developing traditional festival tourism in Khanh Hoa province

8. Major: Tourism              Code: TD

9. Supervisors: Ph.D. Vu Anh Tu – Vietnam National Institute of Culture and Art Studies

10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis has systematized research issues, generalized some related concepts such as festivals, traditional festivals, festive tourism, and the role of festivals in tourism development, the principles of developing festive tourism, content of exploiting festivals in tourism, ...

- Overview of the natural and cultural conditions for tourism development of Khanh Hoa, of  potential and reality of tourism exploitation of traditional festivals in Khanh Hoa in 3 years 2017-2019

- Based on the practical surveys on both qualitative and quantitative and synthesis of available data, the thesis analyses and evaluates the participation in tourism traditional festivals by tourists, on the organization of the tourism businesses in the province, on the management of authorities for the traditional festival tourism, from there, point the achieved results and weaknesses to be overcome in the development of traditional festival tourism in Khanh Hoa.

- Based on the actual development of traditional festival tourism as well as the development orientation of this type of tourism in Khanh Hoa, the thesis proposes the groups of solution to overcome weaknesses, to promote strengths in the organization of traditional festival tourism activities.

11. Practical applicability, if any:

-  The thesis is used as a reference for tourism businesses in the area of Khanh Hoa province in particular as well as tourism businesses exploiting tourism products in Khanh Hoa in general.

-  The thesis has a reference meaning for the policy making of tourism development, conservation and promoting traditional cultural values in the development of economy and social in Khanh Hoa

- The thesis is a monograph for tourism-hotel teaching, learning and scientific research in our educational school.  

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây