TTLV: Phát triển du lịch bền vững tại Hòn Tằm, Nha Trang

Thứ tư - 01/04/2020 03:58

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HOÀNG SA                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/04/1983

4. Nơi sinh: Nha Trang – Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV Ngày 11 tháng 07năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 01 năm

7. Tên đề tài luận văn: “PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI HÒN TẰM, NHA TRANG” 

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.TRẦN THỊ MAI HOA – Giảng viên Khoa Du Lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, trên cơ sở tổng quan tài liệu có liên quan, đặc biệt là các tiêu chí toàn cầu phát triển du lịch bền vững, luận văn đã xây dựng hệ thống tiêu chí phù hợp để đánh giá hoạt động du lịch biển đảo bền vững với bốn trụ cột chính là quản lí, kinh tế, môi trường và văn hóa-xã hội.

Thứ hai, luận văn đã xây dựng thang đo các tiêu chí đánh giá tính bền vững du lịch Hòn Tằm. Mô hình đánh giá này có thể áp dụng để đánh giá mức độ bền vững của hoạt động du lịch biển đảo tại vịnh Nha Trang nói riêng, du lịch biển đảo Việt Nam nói chung.

Thứ ba, dựa vào kết quả khảo sát, luận văn đã đưa ra những đánh giá khách quan về thực trạng hoạt động du lịch ở đảo Hòn Tằm (cả tích cực và tiêu cực) và chỉ ra nguyên nhân của những kết quả đó.

Thứ tư, luận văn đã đề xuất một số định hướng cơ bản để phát triển du lịch Hòn Tằm theo hướng bền vững. Những định hướng này cũng có thể là những gợi ý tốt cho sự phát triển du lịch trên các đảo khác theo hướng bền vững.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

Là tài liệu tham khảo tốt cho ban lãnh đạo Công ty MerPerle HònTằm trong chiến lược phát triển kinh doanh và cho các cơ quan quản lí nhà nước trong việc quản lí định hướng phát triển du lịch biển đảo NhaTrang theo hướng bền vững.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Ứng dụng và phát triển các tiêu chí để đánh giá cho các đảo khác từ đó rút ra mô hình khái quát cho việc hoạch định phát triển du lịch các đảo ở Vịnh Nha Trang theo hướng bền vững.

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                      INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI HOANG SA                  

2. Gender: Female

3. Date of birth:  13th April, 1983.                         

4. Place of birth: Khanh Hoa Province                             

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV           Dated 11th July, 2017         

6. Changes in academic process: Extend to 1 year

7. Official thesis title: “SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT HON TAM, NHA TRANG”

8. Major: Tourism                                                  Code: TD                                                    

9. Scientific Supervisors: Ph.D. Tran Thi Mai Hoa - Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

10. Summary of the findings of the thesis:

Firstly, based on the overview of related documents, especially the global criteria for sustainable tourism development, the thesis has built an appropriate criteria system to evaluate sustainable sea and island tourism activities with four pillars of management, economy, environment and socio-culture.

Secondly, the thesis has built a scale to evalute the sustainability of Hon Tam Tourism. This evaluation model can be applied to assess the sustainability of sea and island tourism activities in Nha Trang Bay in particular, Vietnam sea and island tourism in general.

Thirdly, based on the results of the survey, the dissertation gave an abjective assessment of the current situation of tourism activities on Hon Tam Island (both positive and negative) and pointed out the causes of those results.

Fouthly, the thesis proposes a number of basic orientations for the development of Hon Tam may also be good suggestions for the development of tourism on other island towards sustainabilities.

11. Practical applicability, if any:

It is a good reference for the management of Merperle Hon Tam Company in business development strategy andfor the State management orientation of Nha Trang beach tourism in a sustainable manner.

12. Further research directions, if any:

Application and development of criteria to evaluate for other islands from which draws an overview model for planning tourism development of islands in Nha Trang Bay in a sustainable manner.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây