TTLV: Hoạt động đào tạo tại chỗ trong các Khách sạn 4 sao tại Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp Khách sạn StarCity và Khách sạn Sao Việt

Thứ năm - 02/04/2020 04:30

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Tuấn                                2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/12/1989

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận học viên số: 1599/QĐ-XHNV Ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động đào tạo tại chỗ trong các Khách sạn 4 sao tại Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp Khách sạn StarCity và Khách sạn Sao Việt

8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8.81.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đức Thanh – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan vấn đề nghiên cứu về hoạt động đào tạo tại chỗ trong các Khách sạn 4 sao tại Nha Trang, Khánh Hòa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Luận văn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo tại chỗ cho nhân viên của khách sạn 4 sao tại Nha Trang, khánh Hòa. Trong các khách sạn 4 sao, chất lượng hoạt động đào tạo nhân lực tại chỗ tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do các khách sạn trên tổ chức hoạt động này chưa khoa học, đồng bộ và thống nhất, thể hiện ở cả nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp, hình thức đào tạo, phương pháp kiểm tra, đánh giá…. Chất lượng đào tạo tại chỗ sẽ được được nâng cao, nếu các khách sạn này xác định đúng nguyên nhân của thực trạng, từ đó có các giải pháp khắc phục nguyên nhân khả thi và hiệu quả. Với ý nghĩa đó, các lãnh đạo khách sạn nên có nhận thức và sự đầu tư đúng đắn vào hoạt động đào tạo tại chỗ tại khách sạn, tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để các học viên thoải mái về tinh thần, sức khỏe để tiếp thu quá trình đào tạo; sử dụng nhân lực đã được đào tạo tại vị trí tương xứng, có các mức đãi ngộ bao gồm cả chính sách tiền lương, tiền thưởng, cơ hội thăng tiến tương ứng với năng lực; khen ngợi và công nhận kết quả, thúc đẩy con người, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất của hoạt động đào tạo tại chỗ, từ đó đem lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách sạn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho các nhà hàng, khách sạn tại Nha Trang

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nâng cao chất lượng đào tạo tại chỗ cho nhân viên ở các khách sạn tại Nha Trang, Khánh Hòa

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không                                                                

                                                                INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyễn Thanh Tuấn                      2. Sex: Male

3. Date of birth: 27/12/1989                                 4. Place of birth: Khánh Hòa

5. Admission decision number: 1599/QĐ-XHNV Dated 6/7/2018

6. Changes in academic process: extend for 6 months

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: On-the-job training activities in 4-star hotels in Nha Trang. Case studies of StarCity Hotel and Sao Viet Hotel

8. Major: Tourism       Code: 8.81.01.01

9. Supervisors: Associate Professor Dr. Trần Đức Thanh

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has an overview of the research problem on the on-the-job training in 4-star hotels in Nha Trang, Khanh Hoa in both theoretical and practical terms. The thesis conducts surveys and assessments of the situation of on-the-job training in staff of 4-star hotels in Nha Trang, Khanh Hoa. Among 4-star hotels, the quality of on-site human resource training at 4-star hotels in Nha Trang city, Khanh Hoa province is not high enough. The main cause of this situation is that the hotels on this activity are not scientific, synchronous and uniform, reflected in content, training programs, methods, forms of training, methods, and evaluation .... The quality of on-the-job training will be improved, if these hotels identify the main cause of the situation, thereby having feasible and effective solutions to overcome the causes. With that in mind, hotel leaders should be aware of and properly invest in on-the-job training activities at the hotel, creating a favourable environment for the deployment of training activities and creating favorable conditions; let trainees be mentally comfortable and healthy to receive the training process; using trained human resources at appropriate positions, having remuneration levels including salary, bonus and promotion policies corresponding to their capabilities; praise and recognize the results, motivate people, in order to achieve the highest efficiency of on-site training, thereby bringing high quality human resources to the hotel.

11. Practical applicability, if any: A reference for restaurants and hotels in Nha Trang, Khanh Hoa.

12. Further research directions, if any: Improve the quality of on-the-job training for staff in hotels in Nha Trang, Khanh Hoa.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây