TTLV: ASEAN’s cooperation on labor migration from 2007 to 2020

Thứ hai - 30/03/2020 05:06

1. Họ và tên học viên: Mai Mai                                                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/08/1993                                                           4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: ASEAN’s cooperation on labor migration from 2007 to 2020

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ;        Mã số: 60 31 02 06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn với đề tài “ASEAN’s cooperation on labor migration from 2007 to 2020” (tạm dịch: Hợp tác của ASEAN trong di cư lao động từ năm 2007 đến năm 2020) đã đưa ra được tổng quan tình hình của di cư lao động trong khu vực, các nước có xu thế gửi và nhận lao động di cư, qua đó thấy được nhu cầu cấp thiết của việc hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực này. Đồng thời, luận văn cũng tóm tắt được quá trình hợp tác của các nước ASEAN với tư cách là thành viên của hiệp hội này trong khoảng thời gian trước năm 2007 và những động lực cho việc tiếp tục hợp tác từ năm 2007 đến năm 2020. Tác giả lựa chọn năm 2007 làm mốc thời gian nghiên cứu cho luận văn vì vào thời điểm này, ASEAN đưa ra “Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy các Quyền của Lao động di cư”, văn bản chính thức đầu tiên của ASEAN liên quan đến vấn đề này. Trong luận văn, tác giả cũng tổng hợp được các kết quả của việc hợp tác của ASEAN trong di cư lao động từ năm 2007 đến năm 2020, được thể hiện ở cả hai khía cạnh: chính sách và thực tiễn. Không chỉ thế, luận văn nghiên cứu sâu vào ba trường hợp: Singapore, Philippines và Việt Nam, đại diện cho các nước nhận, nước gửi lao động di cư và nước Chủ tịch của ASEAN năm 2020 – mốc thời gian kết thúc của luận văn này. Năm 2020 là năm rất đặc biệt của ASEAN bởi đây là mốc tròn 5 năm thành lập Cộng đồng ASEAN, đồng thời cũng là thời gian kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015-2020, hoàn tất triển khai một loạt kế hoạch hành động giữa ASEAN với các đối tác. Thông qua việc phân tích tổng quan và phân tích sâu từng trường hợp mà luận văn đưa ra được những thành tựu và hạn chế của ASEAN khi triển khai các chính sách vào hoạt động thực tiễn, các thách thức và cơ hội trong quá trình hợp tác, và đặc biệt là những gợi ý của tác giả để quá trình hợp tác được tốt hơn, đưa ra được những tác động thiết thực đến lao động di cư trong khu vực.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Với những kết quả đã nêu ở mục 10, đề tài sẽ đóng góp cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu cái nhìn tổng quan về tình hình hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực di cư lao động từ năm 2007 đến năm 2020, những thành tựu và hạn chế, cơ hội và thách thức, điều mà chưa có nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt là ở Việt Nam, thực hiện trước đó. Đồng thời, luận văn cũng sẽ đưa ra những gợi ý của tác giả để quá trình hợp tác được tốt hơn, đạt được những tác động thiết thực đến lao động di cư trong khu vực.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong tương lai, tác giả mong muốn có thể nghiên cứu được sâu hơn nữa sự tham gia của từng thành viên trong khối ASEAN vào việc hợp tác này. Ngoài ra, tác giả cũng hi vọng có thể nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này dưới góc tiếp cận lý thuyết quan hệ quốc tế.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Mai Mai                                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 24/08/1993                                  4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV dated 28/06/2018

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: ASEAN’s cooperation on labor migration from 2007 to 2020

8. Major: International Relations                          9. Code: 60 31 02 06

10. Supervisors: Prof. Dr. Pham Quang Minh, Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis gives an overview of the situation of labor migration in the region, with information on originating and hosting countries, thereby realizing the urgent need of ASEAN’s cooperation in this area. At the same time, the thesis also summarizes the cooperation process of ASEAN as a whole before 2007 and the incentives for continuing this cooperation from 2007 to 2020. The author chooses 2007 as a starting point of the time frame of the thesis because at that time, ASEAN issued the "ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers", the ASEAN’s first official document concerning this issue. In the thesis, the author also summarizes the results of ASEAN’s cooperation on labor migration from 2007 to 2020, which is presented in both policies and practical actions. Not only that, the thesis chooses Singapore, the Philippines and Vietnam as the case studies since they respectively represent hosting and sending countries, and ASEAN Chair 2020. 2020 is a very special year for ASEAN because it marks 5 years of establishment of the ASEAN Community, as well as a mid-term review period for the implementation of building the ASEAN Community 2015-2020. What is more, the thesis draws on the achievements and limitations of ASEAN when bringing policies into practical actions, along with opportunities and challenges that this 53-year-old association are facing. In addition to this, the author introduces some recommendations for better cooperation process in order to help migrant workers in the region.

12. Practical applicability, if any:

With the results mentioned in section 10, the thesis is expected to give policy makers and researchers an overview of ASEAN's cooperation on labor migration from 2007 to 2020, which haven’t done before by many researchers, especially in Vietnam. At the same time, the thesis introduces some recommendations for better cooperation process in order to help migrant workers in the region.

13. Further research directions, if any:

 In the future, the author wishes to further study the participation of each member of ASEAN in this cooperation. In addition, the author also hopes to be able to dig into this issue from the perspective of international relations theory.

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây