TTLV: Quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019

Thứ tư - 25/03/2020 03:16

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thành Trung.                 2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 25/3/1983.

4. Nơi sinh: Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019.

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 8310601.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Việt Thái, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ được những nhân tố chính tác động đến quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019, bao gồm: Tình hình thế giới, khu vực; quan hệ hai nước trước năm 2010; tình hình nội bộ của Trung Quốc và Philippines (là những nhân tố chính mang tính quyết định), đặc biệt là sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte so với Chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Benigno Aquino III. Trong đó, Chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đã thực thi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, cân bằng lợi ích giữa các nước lớn, có những tuyên bố cứng rắn trong quan hệ với Mỹ; cải thiện quan hệ và không ngừng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Luận văn đã góp phần làm rõ diễn biến thăng trầm trái ngược nhau của quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019. Từ mối quan hệ chính trị căng thẳng chủ yếu do vấn đề Biển Đông dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III, quan hệ chính trị giữa hai nước đã có bước phát triển rõ rệt dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Với chủ trương xích lại gần hơn với Trung Quốc, Chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte thúc đẩy quan hệ hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực (chính trị, đối ngoại, kinh tế, quốc phòng - an ninh…). Trong gần 4 năm đầu cầm quyền Philippines của Tổng thống Rodrigo Duterte, quan hệ Trung Quốc - Philippines dù gặp thách thức lớn nhất là căng thẳng giữa hai nước quanh đảo Thị Tứ nhưng đã có bước phát triển rõ rệt so với thời kỳ của Tổng thống Benigno Aquino III khi quan hệ hai nước được nâng lên mức Hợp tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2018.

Luận văn cũng đã đưa ra một số đánh giá về tác động của quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019 đối với khu vực Đông Nam Á và Việt Nam, đặc biệt là trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và thu hút sự gia tăng can dự của các nước lớn tại khu vực này; đồng thời dự báo triển vọng quan hệ hai nước đến năm 2024 và đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Philippines. Luận văn dự báo quan hệ Trung Quốc - Philippines đến năm 2024 sẽ chưa thể đảo ngược hay có sự biến động lớn. Hai nước sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhưng khó có thể đạt được đột phá lớn trong thực hiện hợp tác khai thác chung dầu khí ở Biển Đông.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học của Việt Nam có thể tham khảo nội dung của Luận văn để có thêm một góc nhìn về quan hệ Trung Quốc - Philippines giai đoạn 2010 - 2019 và một số tác động đến khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục đi sâu nghiên cứu quan hệ Trung Quốc - Philippines trong thời gian tới và đề xuất các đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Philippines, bao gồm việc giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thanh Trung            2. Sex: Male

3. Date of birth: 25/3/1983                           4. Place of  birth: Tu Liem, Ha Noi

5. Admission decision number: 1765           Dated: 28/6/2018

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: China - Philippines relations between 2010 - 2019

8. Major: International relationship                    9. Code: 8310601.01

10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Tran Viet Thai, Institute of Foreign Strategic Studies, Vietnam Diplomatic Academy.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has clarified the main factors affecting China - Philippines relations for the period of 2010 - 2019, including: World and regional situation; bilateral relations before 2010; the internal situation of China and the Philippines (which are key determinants), especially the foreign policy adjustments of the President of the Philippines Rodrigo Duterte compared to the previous Administration of President Benigno Aquino III. In particular, the Government of President Rodrigo Duterte has implemented an independent, autonomous foreign policy which seeks to balance interests among major countries; made tough statements in relations with the US; improved relations and constantly strengthened cooperation with China in many areas.

The dissertation has contributed to clarify the contradictory ups and downs of China - Philippines relations from 2010 to 2019. From the tense political relationship mainly due to the South China Sea issue under President Benigno Aquino III, political relations between the two countries have markedly developed under President Rodrigo Duterte. Adopting a closer policy toward China, President Rodrigo Duterte's government promotes cooperation with China in many fields (politics, foreign affairs, economy, defense - security...). In the first four years of President Rodrigo Duterte's rule in the Philippines, China - Philippines relations, despite the greatest challenge, was tense of the Thi Tu Island issue, marked a significant development compared to the period under the President Benigno Aquino III when bilateral relations was raised to the level of Comprehensive strategic cooperation in November 2018.

The thesis also gave some assessments on the impact of China - Philippines relations from 2010 to 2019 toward Southeast Asia and Vietnam, especially in resolving disputes in the South China Sea and attracting increased involvement of major countries in this region; at the same time forecasted the prospects of bilateral relations until 2024 and made recommendations for Vietnam in dealing with China and the Philippines. The thesis predicts that China - Philippines relations until 2024 will not be reversed and there will not have big fluctuations. The two countries are expected to consolidate and strengthen cooperation in many areas, but it is difficult to achieve a breakthrough in the implementation of joint oil and gas cooperation in the South China Sea.

12. Practical applicability: The Party, the State, the research agencies, the universities of Vietnam can refer to the content of the thesis to have another perspective on the China - Philippines relations for the period of 2010 - 2019 and impacts on Southeast Asia and Vietnam.

13. Further research directions: Continue to deepen study China - Philippines relations in the coming time and make recommenlation on Vietnam's policy in relations with China and the Philippines, including resolving sovereignty disputes in the South China Sea.

14. Thesis-related publications: No.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây