TTLV: Vấn đề phát triển du lịch Vĩnh Phúc trên báo điện tử Trung ương và địa phương

Thứ ba - 24/03/2020 03:23

1. Họ và tên học viên: Phùng Thị Hồng Chung

 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/7/1984

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển du lịch Vĩnh Phúc trên báo điện tử Trung ương và địa phương.

8. Chuyên ngành: Báo chí học;  Mã số: 832010101.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Doãn Thị Thuận, Ban Tuyên giáo Trung ương

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Qua nghiên cứu về vấn đề phát triển du lịch Vĩnh Phúc trên báo điện tử Trung ương và địa phương, tác giả luận văn đã chỉ ra những thành công và hạn chế khi thông tin về du lịch Vĩnh Phúc. Từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thông tin. Đối với tỉnh Vĩnh Phúc nổi lên là giải quyết thỏa đáng vấn đề cung cấp thông tin cho các báo điện tử trung ương và địa phương. Đối với các báo điện tử trung ương và địa phương thì cần nghiên cứu nhu cầu của công chúng về thông tin du lịch Vĩnh Phúc, từ đó, đáp ứng đúng những gì công chúng cần.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phung Thi Hong Chung

2. Sex: Female

3. Date of birth: 17/7/1984

4. Place of  birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV   Dated 28/6/2018

6. Changes in academic process: No changes

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: The issue of developing Vinh Phuc tourism on central and local online newspapers..

8. Major: Journalism

9. Code: 832010101

10. Supervisors: PhD Doan Thi Thuan, Central Committee Propaganda Department.

11. Summary of the findings of the thesis: After studying, analyzing and evaluating the subject, it can be seen that the central and local online newspapers are more effective when promoting tourism in Vinh Phuc. In order to improve the effectiveness of promoting Vinh Phuc tourism in the central and local online newspapers, it is necessary to have the total solution from Vinh Phuc province and press agencies. For Vinh Phuc province, solving satisfactorily the issue of providing information to the central and local online newspapers is a problem in concern. For the central and local online newspapers, it is necessary to study the public needs of Vinh Phuc tourism information. Knowing what information the public wants will help journalists save time and energy while working. More importantly, the effect of promotion will be higher because it meets the needs of the public.

12. Practical applicability, if any.

13. Further research directions, if any.

14. Thesis-related publications.

 (List them in chronological order)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây