TTLV: Thái độ tham gia giao thông của học sinh Hà Nội

Thứ ba - 05/10/2010 09:43
Thông tin luận văn "Thái độ tham gia giao thông của học sinh phổ thông trung học trên địa bàn Thành phố Hà Nội" của HVCH Bùi Đức Trọng, chuyên ngành Tâm lí học.
Thông tin luận văn "Thái độ tham gia giao thông của học sinh phổ thông trung học trên địa bàn Thành phố Hà Nội" của HVCH Bùi Đức Trọng, chuyên ngành Tâm lí học. 1. Họ và tên học viên: Bùi Đức Trọng 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 17/3/1977 4. Nơi sinh: Hải An - Hải Phòng 5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHN-KH&SĐH, ngày 02/11/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 7. Tên đề tài luận văn: Thái độ tham gia giao thông của học sinh phổ thông trung học trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 8. Chuyên ngành: Tâm lí học; Mã số: 60 31 80 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Tâm lí học Lê Văn Hảo - Viện Tâm lí học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Thực trạng việc tham gia giao thông hiện nay đang đặt ra rất nhiều vấn đề cho các khoa học trong đó có tâm lí học phải giải quyết, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến thái độ và hành vi tham gia giao thông của tầng lớp thanh niên học sinh. Do đó, xuất phát từ yêu cầu về mặt lí luận cũng như thực tiễn, chúng tôi chọn đề tài luận văn là: “ Thái độ tham gia giao thông của học sinh phổ thông trung học trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, chúng tôi lựa chọn nhóm khách thể chính là học sinh của ba trường phổ thông trung học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đại diện cho ba loại hình trường: chuyên, công lập, dân lập. Cụ thể, trường PTTH Chu Văn An, trường PTTH Nhân Chính, trường PTTH Dân lập Hồ Xuân Hương, với tổng số 300 học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lựa chọn nhóm khách thể phụ là giáo viên, phụ huynh học sinh và cảnh sát giao thông. Quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, kết hợp với một số phương pháp bổ trợ như quan sát, phỏng vấn. Kết quả khái quát như sau: - Luận văn đã hệ thống một số cơ sở lí luận về vấn đề thái độ trong tâm lí học như: khái niệm thái độ, đặc điểm, cấu trúc và cơ chế hình thành thái độ. Trong đó đã bổ sung nhằm làm rõ thêm về một số khái niệm cơ bản như: tham gia giao thông, thái độ tham gia giao thông. - Đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá được thực trạng thái độ của học sinh đối với việc tham gia giao thông hiện nay. Trong đó đặc biệt là nhận thức của học sinh đối với vấn đề an toàn giao thông, cảm xúc cũng như hành vi tham gia giao thông của các em học sinh phổ thông trung học. Bên cạnh đó, chúng tôi còn khảo sát quan điểm đánh giá của người lớn, tổ chức quan sát hành vi khách quan của học sinh trong quá trình tham gia giao thông để có cơ sở đối chiếu và làm sang tỏ vấn đề nghiên cứu. Cụ thể: - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số quan điểm và kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa tính tích cực trong thái độ và hành vi tham gia giao thông của học sinh, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm, nâng cao ý thức an toàn giao thông khi các em trưởng thành. 11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Duc Trong 2. Sex: Male 3. Date of birth: 17/3/1977 4. Place of birth: Hai Phong 5. Admission decision number: 2551/2007/QD-XHNV-KH&SDH, Dated 02/11/2007, Chancellor of the University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University 6. Changes in academic process: 7. Official thesis title: High school students’ attitude to traffic participation in the area of Hanoi 8. Major: Psychology Major 9. Code: 60 31 80 10. Supervisors: Doctor of Psychology Le Van Hao - the Institute of Psychology 11. Summary of the findings of the thesis: Citizen traffic participation’s actual situation is currently raising many problems with which many scientists including psychologists need to deal, especially those problems related to the younger’s traffic participation attitude and behaviors. Thus, from some requirements in terms of theory and practice, we choose the topic for our thesis that is: "High school students’ traffic participation attitude in the area of Hanoi." To solve the problem raised by the thesis topic, we choose students from three high schools in Hanoi representing three types of school: specialist high school, public school, private high school, namely, Chu Van An High School, Nhan Chinh High School, Ho Xuan Huong Private High School with a total number of 300 students. In addition, we also pay much attention to teachers, parents and the traffic police. During the research process, we use questionnaire survey as the main research method combined with a number of complementary methods such as observation, interview. Here are some general results of the research: - This thesis systematized some theories about the problem of behavior in psychology, such as the concept of attitude, the character, structure and mechanism of attitude, which added some further clarification to basic concepts such as traffic participation, attitude to traffic participation. - The thesis also conducted a survey about the status of students’ attitude to traffic participation, particularly high students' awareness of traffic safety issues, traffic participation emotion and behavior. Besides, it also surveyed adults’ attitude, student's traffic participation objective behaviors and used them as the basis for comparison and research issue clarification. Specifically: - Based on research results, we made some recommendations to further enhance students’ positive traffic participation attitude and behaviors, to prevent violations, and to raise awareness of traffic safety when students are mature. 12. Practical applicability, if any: None 13. Further research directions, if any: None 14. Thesis-related publications: None

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây