TTLV: Quản lý thông tin quảng bá thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội tại Việt Nam

Thứ sáu - 23/06/2023 03:32
1.Họ và tên học viên: Phạm Hoàng Giang  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/10/1982
4. Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 6 tháng từ 25/12/2022 - 24/6/2023
7. Tên đề tài luận văn: Quản lý thông tin quảng bá thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mạng xã hội tại Việt Nam
8. Chuyên ngành: Quản trị báo chí truyền thông ; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng bộ môn PR – Quảng cáo, Phó viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đánh giá được một số thực trạng quản lý thông tin quảng bá TPBVSK trên MXH và một số các đánh giá về hoạt động này. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các thông tin quảng bá TPBVSK trên MXH trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh và chú trọng việc đổi mới phương thức quản lý trong môi trường truyền thông số (digital) hiện nay như: Áp dụng công nghệ trong công tác quản lý cán bộ; tăng cường đào tạo và đào tạo bổ sung các phương pháp mới cho đội ngũ lãnh đạo trong công tác quản lý bằng các chế độ kiểm tra và giám sát. Bên cạnh đó cần xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá có thể đo lường được bằng KPI; Tăng cường thêm ngân sách cho các hoạt động quản lý thông tin quảng bá TPBVSK trên mạng MXH.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các chuyên viên truyền thông, đội ngũ quản lý truyền thông tại các doanh nghiệp TPBVSK nhìn nhận và đánh giá được mức độ, thói quen tiếp nhận thông tin quảng bá về TPBVSK của công chúng trên nền tảng mạng xã hội. Qua đó, biết cách khai thác yếu tố lợi thế của các nền tảng mạng xã hội nói chung, nền tảng Facebook nói riêng trong quá trình sáng tạo thông tin quảng bá và quản lý thông tin quảng bá TPBVSK đem lại hiệu quả truyền thông
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Phạm Hoàng Giang   2. Sex: Female
3. Date of birth: Oct 4th, 1982                          4. Place of  birth: Đức Thọ - Hà Tĩnh
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV Dated Dec 24th 2020
6. Changes in academic process: 6 moth extension from December 25th  2022 – June 24th, 2023
7. Official thesis title: Managing information to promote healthy foods in social networks in Vietnam
8. Major: Journalism   9. Code: Pilot
10. Supervisors: Associate professor, Doctor Nguyễn Thị Thanh Huyền
11. Summary of the findings of the thesis: Evaluate some current status of information management to promote health care food on social networks and some evaluations of this activity. At the same time, propose some solutions to improve the quality of management of information to promote health care products on social networks in the near future. In which, special emphasis is placed on the innovation of management methods in the current digital media environment such as: Applying technology in personnel management; strengthen training and additional training in new methods for the leadership team in management by inspection and supervision regimes. Besides, it is necessary to develop sets of evaluation criteria that can be measured by KPI; Increase budget for information management activities to promote TPBVSK on social networks.
12. Practical applicability: The research results are the basis for communication specialists and communication management teams at health care companies to recognize and evaluate the public's level and habit of receiving promotional information about health care products on the platform. social network. Thereby, knowing how to exploit the advantages of social networking platforms in general and Facebook platforms in particular in the process of creating promotional information and managing promotional information TPBVSK brings effective communication.
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây