TTLV: Giáo dục và đào tạo tăng tài của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ - thực trạng và giải pháp

Thứ hai - 26/06/2023 11:53

1. Họ và tên học viên:  Đào Như
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/8/1955
4. Nơi sinh: Cần Thơ
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục và đào tạo tăng tài của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ - thực trạng và giải pháp
8. Chuyên ngành:  Tôn giáo học ;  Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Phó Giáo sư -Tiến sĩ. Lê Bá Trình
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn góp phần làm rõ về cơ sở khoa học của việc hình thành và phát triển Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trong hệ thống giáo dục cấp học viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một loại hình giáo dục tôn giáo với vai trò vừa là phương tiện truyền bá tôn giáo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tôn giáo; đồng thời góp phần nâng cao dân trí cho xã hội.
- Góp phần làm rõ những vấn đề thực tiễn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống Học viện Phật giáo Việt Nam nói chung, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ nói riêng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
        - Luận văn có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo phục vụ nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn, hoàn thiện hệ thống Học viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.
        - Có thể giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực của Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ và góp phần phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan chức năng có liên quan.        
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Phật giáo và hoạt động từ thiện
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Dao Nhu
2. Sex: Male
3. Date of birth: 16 August 1955
4. Place of birth: Can Tho
5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV Dated: 24/12/2020
6. Changes in the academic process: None

7. Official thesis title: Education and Training of talented monks of Khmer Theravada Buddhist University in Can Tho - Situation and Solutions

8. Major: Religious Studies;  Code: 8229009.01
9. Supervisors: Associate Professor - Doctor. Le Ba Trinh
10. Summary of the findings of the thesis:
- The thesis contributes to clarifying the scientific basis of the formation and development of the Khmer Theravada Buddhist University in the academy-level education system of the Vietnam Buddhist Sangha, a type of religious education with the role of the role is both a means of spreading religion, providing human resources for the development of religion; at the same time contribute to the improvement of people's knowledge for the society.
- Contributing to clarifying practical issues in the process of building, perfecting, and developing the system of Vietnam Buddhist Academy in general, Khmer Theravada Buddhist University in Can Tho in particular
11. Practical applicability, if any:
        - The thesis can be used as a reference for the task of building, consolidating, and perfecting the Academy system of the Vietnamese Buddhist Sangha, the Khmer Theravada Buddhist University.
        - Can be used to teach, research, and train human resources of Khmer Theravada Buddhism in the Southwest region and can be used to contribute to the management of relevant authorities.
12. Further research directions, if any:
Buddhism and social charity activities
13. Thesis-related publications:

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây