TTLV: Tổ chức sản xuất thông tin “Trang Hà Nội” trên Báo Nhân Dân

Thứ tư - 13/09/2023 04:48
1. Họ và tên học viên: Kiều Thanh Hương;        2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 04/9/1973.
4. Nơi sinh: Hà Nội.
5. Quyết định công nhận học viên số 2948/2021/QĐ-XHNV, ngày 28/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất thông tin “Trang Hà Nội” trên Báo Nhân Dân .
8. Chuyên ngành: Quản trị Báo chí truyền thông; Mã số: Thí điểm
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn xây dựng khung lý thuyết về tổ chức sản xuất thông tin chuyên trang địa phương trên báo in gồm: một số khái niệm, quy trình, cách thức tổ chức sản xuất chuyên trang địa phương trên báo in, các yêu cầu, đặc điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức sản xuất thông tin chuyên trang địa phương trên báo in.
Luận văn phân tích thực trạng hoạt động tổ chức sản xuất thông tin Trang Hà Nội Báo Nhân Dân về mặt nội dung và về mặt hình thức; Đánh giá chất lượng tổ chức sản xuất thông tin trên Trang Hà Nội Báo Nhân Dân về mặt nội dung và về mặt hình thức, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức thông tin trên Trang Hà Nội Báo Nhân Dân thời gian tới.
Kết quả của luận văn góp phần phác họa quy trình, thực trạng hoạt động tổ chức sản xuất thông tin trên trang Hà Nội Báo Nhân Dân nói riêng, về cách thức tổ chức sản xuất trang thông tin địa phương trên báo in nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn là tài liệu khoa học giúp các nhà lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí và những người làm báo nắm được lý thuyết tổ chức sản xuất thông tin chuyên trang địa phương trên báo in gồm: một số khái niệm, quy trình, cách thức tổ chức sản xuất chuyên trang địa phương trên báo in, các yêu cầu, đặc điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức sản xuất thông tin chuyên trang địa phương trên báo in, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên trang địa phương trên báo in.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: chưa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: chưa
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 
1. Full name: Kieu Thanh Huong;                                                      2. Sex: Female
3. Date of birth: 04/09/1973
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2948/2021/QD-XHNV, Dated 28/12/ 2021 of the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: None
7. Official theisis title: Organizing the production of "Trang Hanoi" on Nhan Dan Newspaper.
8. Major: Media Management; Code: Experiment
9. Supervisor: Dr. Nguyen Tri Thuc, Member of the Editorial Board of the Communist Magazine.
10. Summary of the findings of the thesis:
The thesis builds a theoretical framework on the organization of production of local specialized information on printed newspapers, including: definitions, concepts, approaches, and methods of organizing the production of local specialized pages in printed newspapers following its requirements and characteristics for evaluating the quality of organizations producing local specialized information on printed newspapers.
The thesis analyzes the current situation of information production and organization activities on the Hanoi specialized section on Nhan Dan Daily Newspaper in terms of content and form; Assessing the quality of information production organization on the paper in terms of content and form, pointing out advantages and limitations. From there, solutions to improve the quality of information organization on the Hanoi Page in the coming time would be suggested.
The results of the thesis contribute to outline the process and existing situation of information production organization on the Hanoi Page in particular, and how to organize the production of local information pages in the printed press in general.
11. Practical applicability, if any
The thesis is a scientific document to help editors, managers of press agencies, and journalists on the aspect of the theory of organizing the production of local specialized information on print newspapers, including: concepts, procedures, organizing method of the production of local specialized pages on printed newspapers, requirements, characteristics and criteria for evaluating the quality of organizing the production of local specialized pages, thereby improving the quality of activities of local sections.
12. Further research directions, if any: Not yet
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây