TTLV: Hoạt Động Tuyên Truyền Cổ Động Trực Quan Ở Hà Nội (trường hợp quận Ba Đình và huyện Ba Vì)

Thứ bảy - 29/05/2021 03:33

1. Họ và tên học viên: PHẠM HẢI HÀ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/7/1979

4. Nơi sinh: Văn Giang Hưng Yên

5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi.

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt Động Tuyên Truyền Cổ Động Trực Quan Ở Hà Nội (trường hợp quận Ba Đình và huyện Ba Vì)   

8. Chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Mã số: 8319042.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ ĐỖ THỊ HƯƠNG THẢO. Hiện đang công tác tại Khoa lịch sử trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Từ việc tập trung khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở quận Ba Đình và huyện Ba Vì, Luận văn đưa ra những kết luận và đề xuất một số giải pháp góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tuyên truyền cổ động ở quận Ba Đình, huyện Ba Vì nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung trong những năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó luận văn nêu ra một số đề xuất mang tính kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn quận Ba Đình, huyện Ba Vì nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các đơn vị làm công tác tuyên truyền nói chung và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Ba Đình, huyện Ba Vì nói riêng - đối tượng chính được khảo sát trong luận văn

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn là tài liệu tham khảo góp phần giúp các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về quản lý văn hoá có thêm thông tin trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy.

Luận văn là nguồn tư liệu phong phú để những sinh viên chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu và mở rộng ở những đề tài liên quan.

Luận văn là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và thành phố, đặc biệt là trong các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô, các sự kiện có quy mô quốc gia và quốc tế được tổ chức trên địa bàn Hà Nội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Quy hoạch tổng thể công tác tuyên truyền cổ động trực quan toàn thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 

INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Student’s full name: PHAM HAI HA

2. Gender: Female

3. Date of birth: 18/07/1979

4. Place of birth: Van Giang District, Hung Yen Province

5. Student recognition decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV dated July 30, 2019 of the Rector of the University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Traning changes: None

7. Thesis title: Visual Propaganda and Promotion Activities in Hanoi (the case of Ba Dinh District and Ba Vi District)   

8. Specialization: Cultural Management; Code: 8319042.01

9. Scientific advisor: Dr. DO THI HUONG THAO. Currently working at the Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities

10. Summary of the results of the thesis:

From focusing on surveying, analyzing and evaluating the current situation of visual propaganda activities in Ba Dinh District and Ba Vi District, the thesis makes conclusions and proposes some solutions to contribute to strengthening and improving more the effectiveness of propaganda activities in Ba Dinh district, Ba Vi district in particular and Hanoi city in general in the following years..

On that basis, the thesis makes some recommendations to further improve the effectiveness of visual propaganda in Ba Dinh district and Ba Vi district in particular and Hanoi city in general.

The research results are a reference for the units doing propaganda work in general and the Centre of Culture, Information and Sports of Ba Dinh district, Ba Vi district in particular - the main subjects surveyed in the thesis.

11. Applicability in practice:

The thesis is a reference document that helps training and research institutions on cultural management get more information in the process of research and teaching.

The thesis is a rich source of material for major students to continue to research and expand on related topics.

The thesis is the basis for state management agencies to refer to in order to renew and improve the quality and effectiveness of visual propaganda in the areas of districts, towns and cities, especially is in propaganda activities serving political tasks, major holidays and anniversaries of the country and the capital, national and international events held in Hanoi.

12. The next research directions: (if any)

Master plan of visual propaganda and promotion of the whole city to meet development needs in the period of international integration.

13. Published works related to the thesis: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây