TTLV: Vấn đề tự chủ đại học trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 08/10/2019 02:57

1. Họ và tên học viên: Ngô Sỹ Điền                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/4/1983

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV, ngày 11/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tự chủ đại học trên báo điện tử Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                  Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS Nguyễn Thị Thoa. Nơi công tác:  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

          Đề tài nghiên cứu về là hoàn toàn mới, rất cần thiết phải nghiên cứu, bởi Vấn đề tự chủ đại học trên báo điện tử Việt Nam hiện nay chưa có ai nghiên cứu, do đó đề tài này không trùng lặp với các đề tài nghiên cứu có từ trước đó. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với công việc truyền thông về giáo dục đại học trên báo điện tử Việt Nam trong thời gian tới.

Đề tài cũng đề xuất các tờ báo điện tử cần truyền thông nhất quán quan điểm của Đảng, Nhà nước về tăng cường quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời nâng cao tính hiệu quả của truyền thông về tự chủ đại học đối với các đơn vị báo điện tử.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Trên cơ sở tổng hợp, khảo sát các trang báo điện tử và khảo sát thực tế, luận văn chỉ ra một số kinh nghiệm trong quá trình viết tin, bài cho các tờ báo điện tử. Qua đó khẳng định vai trò của báo điện tử, góp phần nâng cao chất lượngnội dung và hình thức báo điện tử khi phản ánh về vấn đề tự chủ đại học.

Luận văn cũng là nguồn tài liệu tham khảo thiết thực cho cácnhà quản lý, nhà giáo, nhà báo và nhiều đối tượng liên quan khác.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ kết quả nghiên cứu này, có thể triển khai hướng nghiên cứu sâu hơn về công tác truyền thông về  tự chủ đại học trên báo chí.                                                                                                 

                                                                             INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Ngo Sy Dien.

2. Sex: Male

3. Date of birth: April 9th 1983

4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV Dated July 11th 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Issue of Autonomy of Universities in Vietnam e-newspaper

8. Major: Journalism.             Code: 60.32.01.01

9. Supervisors: Scientific instructor: Dr. Nguyen Thi Thoa. Working place: Academy of Journalism and Communication.

10. Summary of the findings of the thesis: The research topic is completely new, very necessary, because the subject of university autonomy in Vietnam e-newspaper has not been studied yet, so this topic does not overlap with previous topics. The topic has great practical implications for the media on higher education in Vietnam e-newspaper in the near future.

The topic also proposes that e-newspapers should consistently communicate the views of the Party and State on increasing autonomy for higher education institutions. At the same time, improve the effectiveness of the media on university autonomy for e-newspaper units.

11. Practical applicability: On the basis of synthesis, survey of e-newspapers and actual surveys, the thesis shows some experience in the process of writing news and articles for e-newspapers. Thereby confirming the role of online newspapers, contributing to improving the quality of content and form of electronic newspapers when reflecting on the issue of university autonomy.

The thesis is also a practical reference source for managers, teachers, journalists and many other related subjects.

12. Further research directions: From the results of this study, it is possible to conduct further research on communication about the issue of university autonomy in the press.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây