TTLV: Báo chí với vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ ba - 08/10/2019 05:20

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN TRUNG

2. Giới tính: NAM

3. Ngày sinh:02/02/1984

4. Nơi sinh: Hàm Yên - Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận học viên số: 17035164 Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận văn: Báo chí với vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

8. Chuyên ngành: Báo chí học             Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS TS Dương Xuân Sơn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Sự quản lý về báo chí truyền thông đối với tôn giáo và tín ngưỡng được hiểu trong khuôn khổ thông qua các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động tôn giáo nói chung và phật giáo nói riêng. Có thể thấy, việc quản lý, phát triển báo chí truyền thông phật giáo một cách tốt nhất nhằm đem lại lợi ích phục vụ nhận thức, thay đổi suy nghĩ của người dân sống tự giác và có ý thức với đồng loại cũng như gìn giữ môi trường sống quanh ta một cách tốt và văn minh nhất.

Kế thừa và vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về tôn giáo trong điều kiện mới, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết khá thành công vấn đề hóc búa này. Hai vấn đề có tính nguyên tắc là triệt để tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và thực thi chiến lược đại đoàn kết dân tộc được thực hiện sâu sắc và nhất quán. Quan điểm của Đảng về vấn đề tôn giáo luôn được nhanh chóng cụ thể hóa, thể chế hóa bằng pháp luật và chính sách của Nhà nước, nhờ vậy, công tác quản lý nhà nước các hoạt động tôn giáo ngày càng thuận lợi, nhu cầu tôn giáo chính đáng của người có đạo ngày càng được thỏa mãn đầy đủ hơn.

Trong bối ảnh tình hình mới, để tiếp tục là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thiết nghĩ những hạn chế, bất cập trên từng bước được khắc phục và theo đó cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp và các giải pháp trực tiếp cho báo chí là những giải pháp chủ yếu nhất. Vì vậy, xây dựng một đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có năng lực và phẩm chất tốt với một môi trường làm việc thuận lợi sẽ là điều kiện để các báo hoàn thành trọng trách của mình, tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng và nhân dân.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

          Đề tài có tính thực tiễn cao. Khi áp dụng sẽ có thể đem đến diện mạo mới trong công tác thông tin - truyền thông của tôn giáo cũng như tín ngưỡng tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các công trình có liên quan cũng như định hướng cho sự phát triển của các tờ báo có liên quan.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN VAN TRUNG                         2. Sex: NAM

3. Date of birth: 02/02/1984                    4. Place of  birth: HAM YEN - TUYEN QUANG

5. Admission decision number: 17035164  Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process:

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Newspapers on religious issues in Vinh Phuc province

8. Major: Journalism                                        9. Code: 60.32.01.01

10. Supervisors: PGS.TS DUONG XUAN SON

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

Currently, Vietnam has thousands of websites, hundreds of fan pages talking about beliefs, religions and Buddhism. It is easy to find many temples in Vietnam and abroad with their own websites, which reflect the daily spiritual life and daily news of the temple to Buddhists and the general public. center. Therefore, how to make information about beliefs, religions and especially Buddhism useful to many people, it is necessary for the timely involvement of leading agencies to manage newspapers well. about Buddhism as well as current social media information.

The management of media journalism for Buddhism is understood within the framework through legal documents regulating religious activities in general and Buddhism in particular. It can be seen that the management and development of Buddhist media are the best way to benefit the awareness, change the minds of people who live voluntarily and consciously with fellow citizens as well as preserve keep living environment around us in the best and most civilized way.

Therefore, researching the topic: "The press on religious issues in Vinh Phuc province" is an urgent request with scientific and practical significance, directly serving the dissemination of guidelines of the Party, Laws of the State in the field of journalism on religion in Vinh Phuc province. Since then offering solutions to improve the efficiency of state management of the field of religious journalism in Vinh Phuc province in the current period.

12. Practical applicability, if any

13. Further research directions, if any

14. Thesis-related publications:

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây