TTLV: Hoạt động giám sát ở bộ phận đón tiếp trong khách sạn 5 sao tại thành phố Nha Trang - Nghiên cứu trường hợp khách sạn Vinpearl Empire Condotel Nha Trang

Thứ sáu - 04/10/2019 04:12

1. Họ và tên học viên:  Hoàng Văn Tâm                   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/03/1984

4. Nơi sinh: Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn – Nghệ An

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động giám sát ở bộ phận đón tiếp trong khách sạn 5 sao tại thành phố Nha Trang - Nghiên cứu trường hợp khách sạn Vinpearl Empire Condotel    Nha Trang.

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: TD

9. Người hướng dẫn khoa học: PSG.TS. Trần Thị Minh Hòa - Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan vấn đề nghiên cứu hoạt động giám sát đón tiếp trong khách sạn dựa vào các năng lực của giám sát viên theo bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia 2017. Trên cơ sơ đó, tác giả tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát ở bộ phận đón tiếp khách sạn Vinpearl Empire Condotel Nha Trang. Từ kết quả phân tích số liệu, luận văn đề xuất một số giải pháp cho giám sát viên, quản lý khách sạn và nhân viên bộ phận đón tiếp, nhằm hoàn thiện hoạt động giám sat ở bộ phận đón tiếp trong khách sạn Vinpearl Condotel Nha Trang và các khách sạn 5 sao tại thành phố Nha Trang.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn là gợi ý giúp các Khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang hoàn thiện hơn về hoạt động giám sát ở bộ phận đón tiếp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá hoạt động giám sát ở bộ phận đón tiếp trong khách sạn 5 sao tại thành phố Nha Trang . 

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Hoang Van Tam                         2. Sex: Male

3. Date of birth: 07/03/1984                             4. Place of  birth: Nghia Dan – Nghe An

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV    Dated 19/12/2017  

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Supervision activities at the reception sections in a 5-star hotel in Nha Trang city - Case studies of Vinpearl Empire Condotel Nha Trang..

8. Major: Tourism                                   Code: TD

9. Supervisors: Assoc. Prof.Dr. Tran Thi Minh Hoa

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has an overview of the study of hospitality supervision activities based on the capacity of supervisors according to the National Occupational Skills Standards 2017. Based on that, the author conducted a survey and assessed the factors affecting the supervision activities at the reception section of Vinpearl Empire Condotel Hotel Nha Trang. From the results of the data analysis, the thesis proposes a number of solutions for supervisors, hotel managers and reception staff, in order to improve the supervision in the reception department in Nha Trang Vinpearl Condotel Hotel and 5 star hotels in Nha Trang city.

11. Practical applicability, if any: The research results of the thesis are suggestions to help 5-star hotels in Nha Trang city to improve monitoring activities in the reception department.  

12. Further research directions, if any: Evaluate supervision activities in reception in 5-star hotel in Nha Trang city.

13. Thesis-related publications: None                                                   

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây