TTLV: Lao động Việt Nam lưu trú diện visa D-4-1 tại thị trường lao động Hàn Quốc: Vấn đề và giải pháp

Chủ nhật - 27/10/2019 22:21

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ NY

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/08/1993

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Lao động Việt Nam lưu trú diện visa D-4-1 tại thị trường lao động Hàn Quốc: Vấn đề và giải pháp

8. Chuyên ngành: Châu Á học                        Mã số: 60 31 06 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hà Minh Thành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế và xã hội, thị trường lao động Hàn Quốc phát triển trở thành một thị trường năng động với xu hướng nhập khẩu lao động lớn. Bên cạnh đó, cùng với sự đa dạng về quốc tịch và tư cách lưu trú của lao động người nước ngoài, thị trường lao động Hàn Quốc tồn tại những vấn đề phức tạp về quản lí lao động như vấn đề lao động bất hợp pháp.

Thông qua các phương pháp thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu và điều tra bảng hỏi, nghiên cứu được tiến hành để khảo sát và đánh giá về hiện trạng nhập cảnh và làm việc của lao động Việt Nam lưu trú diện visa D-4-1 tại Hàn Quốc, các vấn đề tồn tại liên quan tới lao động nước ngoài (bao gồm lao động Việt Nam) tại thị trường lao động Hàn Quốc.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu này là cần thiết để có thể đưa ra giải pháp cho những vấn đề liên quan tới quản lí lao động tại thị trường lao động Hàn Quốc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Công trình khoa học đã công bố:

Nguyễn Thị Ny, Hiện trạng lao động Việt Nam lưu trú diện visa D-4-1 tại thị trường lao động Hàn Quốc (từ năm 1998 đến năm 2016), Tạp chí Hàn Quốc số 3 năm 2019, Hà Nội

                                                                       INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI NY                               2. Sex: Female

3. Date of birth: 31/08/1993                                      4. Place of birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV dated 19/12/2017 by Principal of University of Social Sciences and Humanities, HNU

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Vietnamese labour sojourning with D-4-1 visa in the labour market of South Korea: issue and solution

8. Major: Asia studies                          Code: 60 31 06 01

9. Supervisor: Ph.D Ha Minh Thanh, Uniersity of Social Sciences and Humanities, HNU

10. Summary of the findings of the thesis:

Along with globalization of economy and society, the labour market of South Korea become an active market with large-scale labour importing. In addition to the variety of foreign labour’s nationality and sojourn qualification, the labour market of South Korea has complex issues about management labour market, such as illegal labour.

Through using the analytical approach, the synthesis of the literature and question investigation, this study does survey about current status of entry and working of Vietnamese labour sojourning with D-4-1 visa in South Korea, issues about foreign labour (including Vietnamese labour) of the labour market of South Korea .

11. Parctical applicability, if any:

This survey is necessary for finding solution to the issues about management labour market of South Korea.

12. Further research directions, if any: None

13.Thesis-related publications:

Nguyen Thi Ny, Current Status of Vietnamese labour sojourning with D-4-1 visa in the labour market of South Korea (from 1998 to 2016), Korea Magazine 2019 No.3

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây