TTLV: Tạo động lực lao động cho nhân viên các Khách sạn 4  sao tại Nha Trang, Khánh Hòa. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Sao Việt và khách sạn Legendsea

Thứ sáu - 04/10/2019 04:12

1. Họ và tên học viên:  Đinh Hoàng Hà Diệu                 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1988

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tạo động lực lao động cho nhân viên các Khách sạn 4  sao tại Nha Trang, Khánh Hòa. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Sao Việt và khách sạn Legendsea

8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: TD

9. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Anh Tuấn - Đơn vị công tác: Phó Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan vấn đề nghiên cứu về tạo động lực lao động cho nhân viên ở các khách sạn 4 sao tại Nha Trang, Khánh Hòa trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Luận văn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tạo động lực cho nhân viên các khách sạn 4 sao tại Nha Trang, khánh Hòa. Trong các khách sạn 4 sao, hầu hết các nhà quản lý đều đánh giá là đội ngũ nhân viên của mình làm việc chưa thực sự hết mình vì họ không đủ động lực để làm việc tốt hơn. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng nhân viên cần được trả lương xứng đáng hơn để có thể có động lực làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó, cũng có những nhân tố khác từ bên trong và bên ngoài tác động vào. Với ý nghĩa đó, các lãnh đạo khách sạn nên sử dụng một hỗn hợp các phương pháp, bao gồm cả chính sách tiền lương, tiền thưởng, cơ hội thăng tiến, tạo mối quan hệ tốt đẹp; với khen ngợi và công nhận kết quả, thúc đẩy con người, tạo sự hài lòng công việc, nhằm khuyến khích cấp dưới làm việc hiệu quả hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho các nhà hàng, khách sạn tại Nha Trang.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tạo động lực lao động cho nhân viên ở các khách sạn tại Nha Trang, Khánh Hòa

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Dinh Hoang Ha Dieu                   2. Gender: Female

3. Date of birth: 19/9/1988                               4. Place of  birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Creating labor motivation for employees of 4-star hotels in Nha Trang, Khanh Hoa. Case studies of Sao Viet hotel and Legendsea hotel

8. Major: Tourism.                                         Code: TD

9. Supervisors: Dr. Le Anh Tuan

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has an overview of the research on labor motivation for employees in 4-star hotels in Nha Trang, Khanh Hoa in both theoretical and practical terms. The thesis conducts a survey, assess the status of motivating employees of 4-star hotels in Nha Trang, Khanh Hoa. In 4-star hotels, most managers consider that their staff is not really working hard because they are not motivated to work better. The results of this study indicate that employees need to be paid more to be motivated to work better. Besides, there are also other factors from the inside and outside affecting. In that sense, hotel leaders should use a mix of methods, including payroll, bonuses, promotion opportunities, and good relationships; with praise and recognition of results, motivating people, creating job satisfaction, in order to encourage subordinates to work more effectively.

11. Practical applicability, if any: A reference for restaurants and hotels in Nha Trang.

12. Further research directions, if any: Creating motivation for employees in hotels in Nha Trang and Khanh Hoa

13. Thesis-related publications: None

 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây