TTLV: Đề tài đô thị trong truyện ngắn nữ đương đại (Khảo sát qua truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huê và Di Li)

Thứ hai - 07/10/2019 04:01

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thắm               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/08/1995

4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Đề tài đô thị trong truyện ngắn nữ đương đại (Khảo sát qua truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huê và Di Li).

8. Chuyên ngành:Văn học Việt Nam                       Mã số: 60 22 01 21

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn tìm hiểu đề tài đô thị trong truyện ngắn nữ đương đại qua truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ và Di Li. Cụ thể, luận văn phân tích con người và đời sống đô thị trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ và Di Li (đặc điểm tính cách của con người đô thị, những bi kịch và khát vọng đô thị, những vấn đề sinh thái và văn hoá đô thị); đồng thời phân tích một số phương thức thể hiện đề tài đô thị của hai nhà văn này (nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật và ngôn ngữ). Qua đó, luận văn cho thấy những điểm chung và nét riêng biệt của từng nhà văn trong việc thể hiện đề tài đô thị ở thế loại truyện ngắn.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: là một tài liệu tham khảo để nghiên cứu về truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, Di Li và văn học đương đại Việt Nam về đề tài đô thị nói chung.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu đề tài đô thị trong sáng tác của các nhà văn Việt Nam đương đại khác.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN THI THAM                   2. Sex: Female

3. Date of birth: 10 – 8 – 1995                            4. Place of  birth: Bac Ninh

5. Admission decision number: 3379/2017/XHNV  Dated 19/12/2017

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Topic of urban life in female contemporary Vietnamese short stories (through short stories of Nguyen Thi Thu Hue and DiLi)

8. Major: Vietnamese Literature                          9. Code: 60 22 01 21

10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Nam Hoang – VNU University of Social Sciences and Humanities

11. Summary of the findings of the thesis: The thesis explores urban topics in female contemporary short stories through short stories of Nguyen Thi Thu Hue and DiLi. Specifically, the thesis analyzes people and urban life in the short stories of Nguyen Thi Thu Hue and Di Li (characteristics of urban people, urban tragedies and aspirations, ecological issues and urban culture); and analyzes some methods of expressing the urban topic of these two writers (the art of situation building, the art of building characters and languages). Thereby, the thesis shows the commonalities and characteristics of each writer in expressing the urban topic in the short stories.

12. Practical applicability, if any: the thesis provides reference for the study of short stories of Nguyen Thi Thu Hue, Di Li and contemporary Vietnamese literature on urban topics in general.

13. Further research directions, if any: study on contemporary Vietnamese literature on urban topics through works of other writers.

14. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây