TTLV: Phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay

Thứ hai - 07/10/2019 03:25

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Hải Hà                        2. Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 06/9/1984

4. Nơi sinh: Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận văn: Phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                  Mã số: 60 31 02 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị Khánh  - Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận một số khái niệm có liên quan đến đề tài “Phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay”. Công tác thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm tình hình hiện nay và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, XI, tức là từ đầu năm 2012 đến nay, luận văn rút ra những đặc điểm, thành công và hạn chế của nội dung này trên các nguồn khảo sát. Từ đó, đưa ra một số gợi ý để đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Nghiên cứu phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay, luận văn cung cấp cái nhìn khái quát về thực trạng phương thức hoạt động của Đoàn trên các mảng, lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Những kết quả này hy vọng sẽ trở thành nguồn tư liệu giúp ích cho các nhà nghiên cứu; cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp nhằm chuyển tải những vấn đề đang đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Le Thi Hai Ha                                 2. Sex: Female

3. Date of birth: 06/9/1984                                     4. Place of  birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV, dated 19th December 2017 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: “Methodology of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in the recent years.”

8. Major: Political Studies/Politics.                        Code: 60310201

9. Scientific supervisor: Dr Ngo Thi Khanh – Lecturer, deputy dean of the Party construction department and state government at the People’s Public Security Political Academy.

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis systematizes theoretical basis of a number of concepts related to the topic "The methodology of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in the recent years". Youth work and organization of Ho Chi Minh Communist Youth Union in the political system in Viet Nam.

Based on the study of the current situation and the methodology of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in the 10 th, 11th National Union Congress, that is, from the beginning of 2012 to the present, the thesis draws on the characteristics, successes and limitations of this content on the survey sources. From there, give some suggestions to innovate the way the Youth Union operates in the future.

11. Practical applicability, if any:

Studying the methodology including modes of working and procedures of the Ho Chi Minh Communist Youth Union today, the thesis provides an overview of the current situation of the Youth Union's activities, youth union’s work and the children and youth movement.

The findings of the thesis are expected to be a helpful source for the researchers, officers and officials of the Viet Nam Communist Party, the Government, the Vietnam Fatherland Front and other social-political organisations, especially Youth Union’s leaders, officers and members at various different levels to deliver the issues we need to focus on tackling for the organization and activities of the current Ho Chi Minh Communist Youth Union.

12. Further research directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây