TTLV: Nhà chính trị Hồ Chí Minh: Những phẩm chất cơ bản

Thứ hai - 14/10/2019 04:17

1. Họ và tên học viên: Hà Thị Vân Hòa

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04 – 08 – 1990

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận học viên số:3379 /QĐ – XHNV, ngày:19 /12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Nhà chính trị Hồ Chí Minh: Những phẩm chất cơ bản

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                 Mã số: 60.31.02.04

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Ngọc Anh, Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở phân tích các tư liệu lịch sử, các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của nhà chính trị Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến năm 1969. Đề tài đã góp phần làm rõ quá trình hình thành những phẩm chất nổi bật của nhà chính trị Hồ Chí Minh, quá trình những phẩm chất ấy được biểu hiện trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam không chỉ trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc mà cả trong thời kỳ tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đề tài cũng đưa ra một số ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc vận dụng những phẩm chất tiêu biểu của nhà chính trị Hồ Chí Minh trong việc xây dựng, hoàn thiện mẫu hình nhà chính trị hiện đại trong giai đoạn hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Nghiên cứu này góp phần làm rõ những phẩm chất tiêu biểu của nhà chính trị Hồ Chí Minh để từ đó vận dụng trong vệc xây dựng những phẩm chất cần có cho đội ngũ cán bộ Đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, những nghiên cứu bước đầu trong luận văn có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn:

                                                                          INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Ha Thi Van Hoa

2. Sex: Female

3. Date of birth: August 4, 1990

4. Place of birth: Hoa Binh province

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Dated: December19, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Ho Chi Minh politician: Basic qualities

8. Major: Ho Chi Minh studies. Code: 60.31.02.04 

9. Scientific supervisor:    Prof. Ms. Do Thi Ngoc Anh, University of Social Sciences and Humanities.

10. Summary of the results of the thesis:

Basing on historical analysis and detailed infomayion related to voluntary activities of the politician Ho Chi Minh from his childhood to 1969. Not only in period of Viet Nam liberation but also in advance of bulding socialism, the research has contributed to remark the process of forming Ho Chi Minh’s outstanding characteristics, how these characteristics are show in leadership practice and direct Viet Nam in its revolution. The reseach also point out the theoretical and practical meanings in applying the remarkable characteristics on duty of buiding and completely forming a modern politician in the recent period.

 11. Practical applicability:

This study increasingly to clarifying the typical qualities of Ho Chi Minh politician from which to apply in building the necessary qualities for the contingent of Party cadres, especially the leaders of our Party in the current period. At the same time, the initial studies in the thesis can be used as a reference for the study and teaching of Ho Chi Minh thought subjects.

12. Further research directions: (if any)

13. Published works related to the thesis:

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây