TTLV: Dung thông Nho – Phật – Đạo trong tư tưởng của Ngô Thì Nhậm

Chủ nhật - 06/10/2019 23:48

1. Họ và tên học viên:     NGUYỄN THÙY DUNG                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/12/1993

4. Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số 3379/2017/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Dung thông Nho – Phật – Đạo trong tư tưởng của Ngô Thì Nhậm

8. Chuyên ngành: Triết học                                      9. Mã số: 60.22.03.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình – cán bộ Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất,  phân tích bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội và tiền đề lý luận cho sự dung thông Nho - Phật - Đạo thế kỷ XVI – XVIII ở Việt Nam.

Thứ hai, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản của sự dung thông Nho – Phật – Đạo trong tư tưởng của Ngô Thì Nhậm qua tác phẩm Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh.

Thứ ba, đưa ra và bước đầu phân tích một số giá trị nổi bật và hạn chế cơ bản của sự dung thông Nho – Phật – Đạo trong tư tưởng của Ngô Thì Nhậm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: ​Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng triết học phương Đông và lịch sử tư tưởng Việt Nam

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng triết học Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVI - XVIII

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

                                                                         INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:         NGUYỄN THÙY DUNG               2. Sex: Female     

3. Date of birth: 25.12.1993                       

4. Place of birth: Hai Phong City       

5. Admission decision number: 3379/2017/QĐ-XHNV. Dated: 19.Dec.2017

6. Changing in academic process: No

7. Official thesis title:

The harmony of Confucianism - Buddha - Taoism in the thought of Ngo Thi Nham

8. Major: Philosophy                                   9. Code: 60.22.03.01     

10. Supervisors: Assoc. Prof, PhD. Nguyen Thanh Binh – lecturer of University of Social Science and Humanities, VNU

11. Summary of the findings of the thesis:

First, analyze the economic, political, social context and theoretical premise for the harmony of Confucianism - Buddhism - Taoism in Vietnam from the 16th to the 18th centuries

Second, clarifying the basic contents of the harmony of Confucianism - Buddhism - Taoism in the thought of Ngo Thi Nham through the work of Truc Lam tong chi nguyen thanh

Third, offering and initially analyzing some outstanding values and basic limitations of the harmony of Confucianism - Buddhism - Taoism  in thought of Ngo Thi Nham

12. Practical applicability:

The thesis can be used as a document for teaching and researching Eastern philosophical thought and Vietnam's ideological history.

13. Direction researching: Continuing research on Vietnamese philosophical thought in the XVI - XVIII centuries

14. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây