TTLV: Truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014 trên báo điện tử

Chủ nhật - 27/10/2019 22:59

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:  30/05/1989

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014 trên báo điện tử

8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014, luận văn sẽ phân tích khảo sát và đánh giá tình hình truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014 trên báo điện tử trong 3 năm (từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2018). Luận văn phân tích các nội dung và hình thức các tin, bài, ảnh về những vấn đề có liên quan đến truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014, đồng thời, khảo sát ý kiến của các nhà quản lý, công chúng về các vấn đề liên quan. Từ đó, đưa ra những đề xuất và khuyến nghị để báo điện tử nâng cao trách nhiệm, vai trò và chất lượng truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014 cho công chúng.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn góp cái nhìn tổng thể nội dung truyền thông về Luật doanh nghiệp 2014 trên báo điện tử, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của truyền thông Luật doanh nghiệp 2014 trên báo điện tử. Luận văn là một trong những căn cứ tin cậy để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, tham mưu chính sách, luật pháp về luật cho doanh nghiệp. Luận văn là tài liệu nghiên cứu tin cậy cho các nhà nghiên cứu – những ai quan tâm đến Luật doanh nghiệp 2014 trên báo điện tử Việt Nam.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thanh Tam        2. Sex: Female

3. Date of birth: 30/05/1989                      4. Place of birth: Da Nang

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 19/12/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Communication on Enterprise Law 2014 in electronic newspaper

8. Major: Journalism                              9. Code: 60 32 01 01

10. Supervisors: Professor Ph.D. Nguyen Thi Thanh Huyen, Lecturer of Press and Communications Department, Institute of Journalism and Communication Training, (University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University).

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of the theoretical and practical basis for media research on Enterprise Law 2014, the thesis will analyze the survey and evaluate the communication situation on the Enterprise Law 2014 in electronic newspaper for 3 years. (from January 2015 to December 2018). The dissertation analyzes the content and form of news, articles and photos on issues related to the media on the Enterprise Law 2014, and, at the same time, examines the opinions of managers and the public about the issues. related topic. Since then, making recommendations and recommendations to online media to improve the responsibility, role and quality of communication on Enterprise Law 2014 to the public.

12. Practical applicability, if any: The dissertation contributes an overview of the media content about the Enterprise Law 2014 in e-newspaper, making some suggestions and recommendations to promote the role of communication of the Enterprise Law 2014 in the electronic newspaper. The thesis is one of the reliable bases for the competent authorities to research, advise on policies and laws on laws for businesses. The dissertation is a reliable research document for researchers who are interested in the Law on Enterprises 2014 in Vietnam electronic newspaper.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây