TTLV: Chương trình truyền hình tương tác của truyền hình Việt Nam hiện nay

Chủ nhật - 27/10/2019 22:53

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đình Hưng                        2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 02/04/1988

4. Nơi sinh: Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: theo quyết định số 4295/ 2016/QĐ - XHNV - SĐH, ngày 16 tháng  12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ luận văn thạc sỹ 1 năm, từ tháng 12/2018 đến 12/2019

7. Tên đề tài luận văn: Chương trình truyền hình tương tác của truyền hình Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                                 Mã số: 60 32 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hồng Hà  - Ban khoa giáo – Đài truyền hình Việt Nam.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn Nghiên cứu tính tương tác trong các chương trình truyền hình (chương trình “Bữa trưa vui vẻ” trên kênh VTV6 và chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” trên kênh VTV2), từ đó đề xuất các biện pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình tương tác tại đài truyền hình Việt Nam, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả truyền hình. 

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

            Đã ứng dụng trong thực tiễn, tuy nhiên các chương trình “Bữa trưa vui vẻ”trên kênh VTV6 và chương trình “Sống khỏe mỗi ngày” cần được tác động phù hợp để phát triển theo hướng: Một là, nâng cao chất lượng về nội dung; Hai là, đáp ứng nhu cầu tương tác thông qua các hình thức khác nhau. Ba là, đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, đa dạng về hình thức cần thiết để xây dựng chương trình tương tác hiệu quả.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Những cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình tương tác.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Phát triển truyền hình tương tác ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0 trên tạp chí Người làm báo.

                                                                 INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Dinh Hung                                  2. Sex: Male

3. Date of birth: 02/04/1988                   4. Place of  birth: Nghia Phuong – Luc Nam  - Bac Giang.

5. Admission decision number: No.: 4295/2016 QĐ – XHNV dated November 04th 2016 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Extension of six-month master thesis protection, from 12/2018 to 5/2019.

7. Official thesis title: Interactive television program of Vietnamese television today

8. Major: Journalism                            Code:  60320101

9. Supervisors: Dr Nguyen Hong Ha - Science Department - Vietnam Television Station 11. Summary of the findings of the thesis:

10.    Dissertation Study on the interactivity in television programs (the program "Happy lunch" on VTV6 and the program "Stay healthy every day" on VTV2), thereby proposing measures to innovate and improve the quality of interactive television programs at Vietnamese television stations, attracting more and more attention and attention from television viewers.

11. Practical applicability, if any:

     It has been applied in practice, but the programs "Happy lunch" on VTV6 and the program "Stay healthy every day" should be appropriately impacted to develop in the direction of: Firstly, improving the quality of content; Second, meet the needs of interaction through different forms. Thirdly, meet the conditions on facilities, technology equipment, diverse forms necessary to build an effective interactive program.

12. Further research directions, if any: Effective ways to improve the quality of interactive TV shows.

13. Thesis-related publications: Developing interactive television in Vietnam in the 4.0 era in Journalist magazine.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây